Abortus uit strafwetboek: Kamercommissie keurt wetsvoorstel goed

© istock

De Kamercommissie Justitie heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat abortus uit het strafwetboek haalt. Vrijwillige zwangerschapsonderbreking zal niet langer als misdrijf worden beschouwd, behalve als die buiten het wettelijk kader wordt uitgevoerd.

Het wetsvoorstel moet nog door de plenaire Kamer worden goedgekeurd.

In ons land is vrijwillige zwangerschapsonderbreking sinds 1990 toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Abortus staat tot nader order wel nog in het strafwetboek. Bepaalde partijen pleiten er al langer voor om abortus volledig uit de strafwet te halen omdat het stigmatiserend zou werken.

Binnen de meerderheid verzette CD&V zich tegen een depenalisering en ook N-VA was terughoudend. De meerderheidspartijen CD&V, N-VA, Open VLD en MR werkten uiteindelijk een compromisvoorstel uit. Dat haalt de artikelen over abortus uit het strafwetboek en zet die om in een specifieke wet. De Kamercommissie Justitie keurde de tekst woensdag in tweede lezing goed. De meerderheid kreeg de steun van oppositiepartij CDH. De rest van de oppositie stemde tegen.

Wat verandert er?

Abortus blijft mogelijk vóór het einde van de twaalfde week na de bevruchting. De vrouw moet grondig worden ingelicht over de ingreep en de alternatieven en de arts moet zich vergewissen van de vaste wil van de vrouw om haar zwangerschap te laten afbreken. De notie ‘noodtoestand’ wordt geschrapt. De reflectieperiode van zes dagen blijft behouden, behalve als er dringende medische redenen zijn.

Na de termijn van twaalf weken kan de zwangerschap enkel onder voorwaarden onderbroken worden: indien de zwangerschap een ernstig gevaar inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind zal lijden aan een uiterst zware, ongeneeslijke kwaal. In dat geval moet de arts tot wie de vrouw zich wendt de medewerking vragen van een tweede arts, wiens advies bij het dossier moet worden toegevoegd.

De arts en het medisch personeel kunnen niet gedwongen worden om een abortus uit te voeren, maar indien de arts weigert, is hij verplicht de vrouw door te verwijzen en het medisch dossier door te sturen.

De strafbepalingen bij het niet naleven van de voorwaarden voor abortus blijven behouden. Het wetsvoorstel voorziet ook in een bestraffing van de persoon die fysiek probeert een vrouw de toegang te verhinderen tot de instelling die de abortus zal uitvoeren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content