Aantal leerlingen in Franstalige scholen Vlaamse rand in de lift

(Belga) Het leerlingenaantal van de Franstalige scholen in de Vlaamse rand rond Brussel zit opnieuw in de lift. Afgelopen schooljaar telden die scholen in totaal 2.863 leerlingen. Tussen 2003 en 2009 was het leerlingenaantal stelselmatig gedaald.

Christian Van Eyken (UF), de enige Franstalige verkozene in het Vlaams Parlement, vroeg de cijfers op bij minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a). In het schooljaar 2003-2004 telden de acht Franstalige basisscholen in de rand samen nog 2.821 leerlingen. Dat aantal daalde tot 2.689 in het schooljaar 2008-2009, maar is nu opnieuw toegenomen tot 2.863. De stijging tijdens de voorbije twee schooljaren deed zich voor in elke faciliteitengemeente met uitzondering van Linkebeek. Daar daalde het aantal leerlingen van 192 tot 183. Van Eyken peilde ook naar het bezettingspercentage en de overblijvende capaciteit van deze scholen. Hij wou ook weten wat de te verwachten evolutie is. Minister Smet moest het antwoord op deze vragen schuldig blijven, wegens gebrek aan gegevens. “Ik weet niet of er een vermeerdering van de schoolbevolking in de Franstalige scholen in de rand te verwachten is”, zegt de minister. (JDE)

Partner Content