Aantal federale ambtenaren met een beperking blijft ver onder quotum van 3%

© iStock

Het aantal federale ambtenaren met een handicap is licht gedaald, van 1,44% in 2016 naar 1,37% vorig jaar. De norm van 3% is daarmee nog veraf.

In 2012 ging het nog om 1,54% van de ambtenaren. Dat blijkt uit het evaluatieverslag 2017 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH). Ze vraagt ‘een sterk engagement van alle actoren, en vooral van de regering’

. De daling is volgens de commissie te wijten aan medewerkers met een handicap die op pensioen gaan en een daling van het aantal rekruteringen bij het federaal ambt. Daarnaast is het totale aantal federale personeelsleden over een periode van negen jaar met 20% gedaald. De regering krijgt van de BCAPH zes aanbevelingen, om de aanwerving van personen met een handicap te verbeteren.

De Commissie noemt onder meer bewustmakingsacties naar medewerkers en management, een specifiek fonds dat redelijke aanpassingen van werkplekken moet financieren en toelaten dat personen met een handicap hun job kunnen behouden na een lange periode van werkonbekwaamheid. Vijf van de bijna 50 federale organisaties overschrijden al het quotum van 3%.

Het gaat onder meer om het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het ministerie van Defensie. BCAPH is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid en vakorganisaties. Het evaluatieverslag is beschikbaar op Fedweb, het portaal van het federale personeel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content