Aantal asielaanvragen uit Syrië stijgt

(Belga) Het aantal asielaanvragen ingediend door Syriërs is in de maand augustus gestegen. Dat meldt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) vandaag in een persbericht. In totaal zijn er in België in augustus 1.627 asielaanvragen ingediend. Dat is een vermindering met 12,8 procent ten opzichte van de maand juli en met 24,3 procent ten opzichte van augustus 2011.

Het grootste aantal aanvragen was in augustus afkomstig uit Afghanistan, Rusland en Guinee. Met 77 asielaanvragen, 4,7 procent van het totaal aantal aanvragen, staat Syrië op de zesde plaats. In totaal zijn er in 2012 al 395 Syrische aanvragen ingediend. Het Commissariaat-generaal zal in het licht van de ontwikkelingen van het conflict in Syrië in de meeste gevallen de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus toekennen. Ook andere EU-landen zien een stijging van het aantal Syrische asielaanvragen. Sinds begin dit jaar werden in Europa al ongeveer 15.000 aanvragen geregistreerd. Het CGVS nam in augustus 1.537 beslissingen in asielzaken. Bovendien heeft het in de voorbije maanden een beslissing kunnen nemen in 2.511 achterstallige dossiers. Eind augustus wachtten nog 8.332 asielaanvragen op een onderzoek. Eind maart bedroeg de totale werkvoorraad nog 15.343 dossiers. Men kan dus spreken van een kentering, aldus het CGVS. (DLA)

Partner Content