Aandeel hoogopgeleide Belgen nadert de 30 procent

(Belga) In 2010 telde ons land exact 2.474.911 hoogopgeleide Belgen. Het gaat om meer dan 27% van de groep 15-plussers. In 1990 bedroeg het aandeel hoogopgeleiden nog maar 14%. Ook zit het aantal vroegtijdige schoolverlaters in dalende lijn, zo blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst Economie woensdag verspreidde.

Op een totaal van 9,05 miljoen Belgen van 15 jaar en ouder zijn er nog steeds 3,57 miljoen laaggeschoolden. Dat wil zeggen dat 39% hoogstens een diploma lager secundair heeft. Het goede nieuws is dat hun aandeel in 1990 nog op 65 procent uitkwam. Het aandeel gemiddeld geschoolden (hoger secundair) steeg van 21% tot 33%. Overigens heeft 44,4% van de 30- tot 34-jarige Belgen een diploma hoger onderwijs behaald (2010). Bij de vrouwen is dit 50%, de mannen hinken achterop met 39%. Met deze indicator gaat het Europese statistiekbureau Eurostat na of de Europese doelstelling van 40% in 2020 behaald wordt. Net als de meeste buurlanden heeft België de doelstelling al bereikt. Enkel Duitsland (29,4%) heeft nog een pak werk voor de boeg. Ten slotte evolueert de groep schoolverlaters gunstig. In 2009 was er sprake van 11,1% schoolverlaters. Het gaat om het percentage van de bevolking tussen 18 en 24 jaar dat geen onderwijs of opleiding volgt en dat hoogstens lager secundair onderwijs heeft gevolgd. Het gemiddelde voor de EU kwam in 2009 uit op 14,4%. Bij de buurlanden doen enkel Nederland (10,9%) en Luxemburg (7,7%) het beter. Duitsland behaalt dezelfde score. (THD)

Partner Content