Koning Albert II houdt het ontslag van formateur Elio Di Rupo in beraad en consulteert. Waar deze vorstelijke inspanningen ook toe mogen leiden, aan de conclusie dat Di Rupo in zijn formatie-opdracht mislukte, valt nauwelijks te ontkomen. Het klinkt bizar na méér dan 500 dagen maar het moet anders en beter en dat heeft zowel met de inhoud als met de werkwijze te maken. Wat laten we wel wezen: wat voorlag op het moment dat Di Rupo, kwaad en geschminkt (dus met voorbedachte rade), richting Ciergnon vertrok, was een allegaartje van prutsmaatregelen. Wie beweert dat hiermede het land zou gered worden, vertoefde de jongste jaren duidelijk in coma of op een andere planeet.

Het moment lijkt gekomen om nu eens met een echt propere lei te beginnen over de hele lijn. Op de eerste plaats naar de burger toe die recht heeft op betere informatie dan wat, bijvoorbeeld, de tenoren van Open VLD nu tot vervelens toe herhalen, nl. dat we absoluut moeten doen wat Europa ons voorschrijft. Europa als schaamlapje dus. Het getuigt van weinig politieke moed om de doodeenvoudige reden dat we dat type van ingrepen hoe dan ook moeten doorvoeren, wat Europa daar al dan niet over beweert. Het zou veel sterker en moediger zijn vanuit een gedegen eigen analyse de standpunten te verdedigen.

Di Rupo heeft gefaald naar werkwijze en inhoud. Wat de werkwijze betreft, verdronk de PS-voorzitter in een zelf gegraven moeras van onzinnige details. Urenlang zitten discussiëren over een mogelijke belasting op vliegtuigtickets eerste klas is een van de pot gerukte tijdsbesteding, net zoals de marktkramers-discussie over bedrijfswagens en de nucleaire taks ("U zegt? Wie biedt meer? Oei, u gaat lager..."). Waar we naartoe moeten, willen we tot het herstel van de economie en de vrijwaring van onze welvaart komen, is een omgekeerde aanpak. Eerst de grote structurele mankementen aanpakken en in het zog daarvan verdere punctuele bijsturingen van uitgaven en inkomsten.

De waslijst van structurele ingrepen waar onze economie nood aan heeft om op termijn voor jobs en welvaart voor alle Belgen te kunnen zorgen gaat het zespunten-programma van Europa voorbij. Fasten your seatbelts voor een forse greep uit de rijk gevulde ton van noodzakelijke maatregelen:

Afschaffing van alle systemen van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt. De pensioenleeftijd hoeft niet direct omhoog. De onmiddellijke en rechtlijnige hantering van de huidige pensioenleeftijd van 65 is imperatief.

Ontslagvergoedingen dienen gelimiteerd te worden. De nu snel oplopende ontslagvergoedingen vormen een belangrijke hinderpaal voor nieuwe aanwervingen.

De komende tien jaar worden op alle overheidsniveaus slechts 1 op de 3 ambtenaren die met pensioen vertrekken, vervangen. Er dienen dan wel belangrijke verschuivingen in bezettingsgraden binnen overheidsverband te worden georganiseerd.

De degressiviteit van de werkloosheidsvergoedingen dient meer uitgesproken te worden. Ze moet gekoppeld worden aan een verhoging van het fiscaal vrijgesteld minimum zonder aanpassing van de uitkeringen. De aansporing tot deelname aan het arbeidsproces zal alzo een financiële spoorslag krijgen.

De loonindexering moet grondig herwerkt worden. In afwachting van het ontwerp van een mechanisme dat meer flexibiliteit en loondiversiteit in functie van productiviteitsontwikkelingen toelaat, dienen de twee volgende indexsprongen te worden overgeslagen. Dit bespaart 8 miljard bij de overheid en zorgt in de privé-sector voor een belangrijke bijsturing van het gehavend internationaal concurrentievermogen.

De notionele intrestaftrek wordt herbekeken met het oog op eliminatie van oneigenlijk gebruik. Tegelijk wordt de vennootschapsbelasting verlaagd om rendabele, groeiende bedrijven te steunen in hun expansie.

Afschaffing van alle uitzonderingsmechanismen in de BTW.

Alle niet-sociale uitgaven worden in reële termen bevroren voor minimaal drie jaar wat betekent dat deze uitgaven enkel omhoog kunnen pro rato de inflatie. De sociale uitgaven dienen beperkt te worden tot de groei van het nominale BBP.

De structuren van de elektriciteitsmarkt moeten grondig hertekend worden met het oog op de doorbreking van het monopolie van Electrabel. Het moet stoppen dat ondernemingen en particulieren meer betalen voor hun elektriciteit dan in de buurlanden. Ook de gasmarkt en de detailhandel kunnen een behandeling met verhoogde concurrentie best gebruiken.

In het pakket di Rupo werd alleen lippendienst bewezen aan enkele van de hierboven vooropgestelde ingrepen (degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, brugpensioen, ...). Dat de meest van onze voorstellen niet in de bundel van di Rupo voorkwamen, zegt allicht iets over ons gebrek aan inzicht in hoe het politieke wereldje vandaag functioneert maar zegt vooral iets zeer substantieel over hoe ver de formatiegesprekken afstonden van wat de reële noden van ons sociaal-economisch systeem zijn om op termijn te kunnen overleven.

Koning Albert II houdt het ontslag van formateur Elio Di Rupo in beraad en consulteert. Waar deze vorstelijke inspanningen ook toe mogen leiden, aan de conclusie dat Di Rupo in zijn formatie-opdracht mislukte, valt nauwelijks te ontkomen. Het klinkt bizar na méér dan 500 dagen maar het moet anders en beter en dat heeft zowel met de inhoud als met de werkwijze te maken. Wat laten we wel wezen: wat voorlag op het moment dat Di Rupo, kwaad en geschminkt (dus met voorbedachte rade), richting Ciergnon vertrok, was een allegaartje van prutsmaatregelen. Wie beweert dat hiermede het land zou gered worden, vertoefde de jongste jaren duidelijk in coma of op een andere planeet. Het moment lijkt gekomen om nu eens met een echt propere lei te beginnen over de hele lijn. Op de eerste plaats naar de burger toe die recht heeft op betere informatie dan wat, bijvoorbeeld, de tenoren van Open VLD nu tot vervelens toe herhalen, nl. dat we absoluut moeten doen wat Europa ons voorschrijft. Europa als schaamlapje dus. Het getuigt van weinig politieke moed om de doodeenvoudige reden dat we dat type van ingrepen hoe dan ook moeten doorvoeren, wat Europa daar al dan niet over beweert. Het zou veel sterker en moediger zijn vanuit een gedegen eigen analyse de standpunten te verdedigen. Di Rupo heeft gefaald naar werkwijze en inhoud. Wat de werkwijze betreft, verdronk de PS-voorzitter in een zelf gegraven moeras van onzinnige details. Urenlang zitten discussiëren over een mogelijke belasting op vliegtuigtickets eerste klas is een van de pot gerukte tijdsbesteding, net zoals de marktkramers-discussie over bedrijfswagens en de nucleaire taks ("U zegt? Wie biedt meer? Oei, u gaat lager..."). Waar we naartoe moeten, willen we tot het herstel van de economie en de vrijwaring van onze welvaart komen, is een omgekeerde aanpak. Eerst de grote structurele mankementen aanpakken en in het zog daarvan verdere punctuele bijsturingen van uitgaven en inkomsten. De waslijst van structurele ingrepen waar onze economie nood aan heeft om op termijn voor jobs en welvaart voor alle Belgen te kunnen zorgen gaat het zespunten-programma van Europa voorbij. Fasten your seatbelts voor een forse greep uit de rijk gevulde ton van noodzakelijke maatregelen: Afschaffing van alle systemen van vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt. De pensioenleeftijd hoeft niet direct omhoog. De onmiddellijke en rechtlijnige hantering van de huidige pensioenleeftijd van 65 is imperatief. Ontslagvergoedingen dienen gelimiteerd te worden. De nu snel oplopende ontslagvergoedingen vormen een belangrijke hinderpaal voor nieuwe aanwervingen. De komende tien jaar worden op alle overheidsniveaus slechts 1 op de 3 ambtenaren die met pensioen vertrekken, vervangen. Er dienen dan wel belangrijke verschuivingen in bezettingsgraden binnen overheidsverband te worden georganiseerd. De degressiviteit van de werkloosheidsvergoedingen dient meer uitgesproken te worden. Ze moet gekoppeld worden aan een verhoging van het fiscaal vrijgesteld minimum zonder aanpassing van de uitkeringen. De aansporing tot deelname aan het arbeidsproces zal alzo een financiële spoorslag krijgen. De loonindexering moet grondig herwerkt worden. In afwachting van het ontwerp van een mechanisme dat meer flexibiliteit en loondiversiteit in functie van productiviteitsontwikkelingen toelaat, dienen de twee volgende indexsprongen te worden overgeslagen. Dit bespaart 8 miljard bij de overheid en zorgt in de privé-sector voor een belangrijke bijsturing van het gehavend internationaal concurrentievermogen. De notionele intrestaftrek wordt herbekeken met het oog op eliminatie van oneigenlijk gebruik. Tegelijk wordt de vennootschapsbelasting verlaagd om rendabele, groeiende bedrijven te steunen in hun expansie. Afschaffing van alle uitzonderingsmechanismen in de BTW. Alle niet-sociale uitgaven worden in reële termen bevroren voor minimaal drie jaar wat betekent dat deze uitgaven enkel omhoog kunnen pro rato de inflatie. De sociale uitgaven dienen beperkt te worden tot de groei van het nominale BBP. De structuren van de elektriciteitsmarkt moeten grondig hertekend worden met het oog op de doorbreking van het monopolie van Electrabel. Het moet stoppen dat ondernemingen en particulieren meer betalen voor hun elektriciteit dan in de buurlanden. Ook de gasmarkt en de detailhandel kunnen een behandeling met verhoogde concurrentie best gebruiken. In het pakket di Rupo werd alleen lippendienst bewezen aan enkele van de hierboven vooropgestelde ingrepen (degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, brugpensioen, ...). Dat de meest van onze voorstellen niet in de bundel van di Rupo voorkwamen, zegt allicht iets over ons gebrek aan inzicht in hoe het politieke wereldje vandaag functioneert maar zegt vooral iets zeer substantieel over hoe ver de formatiegesprekken afstonden van wat de reële noden van ons sociaal-economisch systeem zijn om op termijn te kunnen overleven.