40-tal mensen zonder papieren verblijven voor gemeentehuis van Elsene

(Belga) Zowat veertig mensen zonder papieren van de groep die maandagochtend werd uitgezet uit het Polygoongebouw in Elsene, hebben zich geïnstalleerd rechtover het gemeentehuis. Het kabinet van burgemeester Willy Decourty (PS) ging over tot een telling van de ‘sans-papiers’ op het Fernand Cocqplein om ze te oriënteren in functie van hun administratief statuut.

De mensen zonder papieren (Afghanen, Noord-Afrikanen, Guineeërs…) slapen sinds twee nachten op het plein en leven van voedselgiften van buurtbewoners. Indignados zijn hun steun komen betuigen en eisen gepersonaliseerde juridische hulp voor elke betrokkene. Ze hebben aan de burgemeester ook gevraagd om op het kadaster het aantal sinds 10 jaar leegstaande woningen in de gemeente na te gaan, om de ‘wet-Onkelinx’ (de opeising van leegstaande woningen voor daklozen) toe te passen. Tot slot stelden ze voor om een rondetafel met verenigingen en de gemeente te organiseren om een duurzame oplossing te vinden voor deze groep mensen die onophoudelijk “van de ene naar de andere plaats worden gestuurd”. (KAV)

Partner Content