3M in beroep tegen nieuw opgelegde vergunningsvoorwaarden

3M gaat in beroep tegen de nieuw opgelegde vergunningsvoorwaarden voor zijn fabriek in Zwijndrecht. De recente vergunningswijziging door de deputatie van de provincie Antwerpen hield een verstrenging van de lozingsnormen voor PFOS/PFAS in, maar volgens 3M heeft ze eigenlijk tot gevolg dat er net méér PFAS-emissies zouden ontstaan.

In een mededeling zegt 3M dat het zich niet verzet tegen een verlaging van de PFAS-lozingsnormen op zich, maar dus wel tegen de manier waarop dat is gebeurd in de vergunningswijziging. ‘De wijziging, zoals ze nu is opgesteld, zou in de praktijk de aanwezige zuiveringsinstallatie voor grond- en regenwater stilleggen’, meent het bedrijf.

3M stapt naar de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen met het argument dat de wijziging in strijd zou zijn met de bestaande wettelijke verplichting van 3M om op zijn site grondwater en regenwater te zuiveren met waterbehandelingstechnologie voor PFAS, voordat het naar de Schelde wordt geloosd. Daarnaast biedt de wijziging volgens 3M ‘geen realistische termijn voor 3M om aan de vergunningseisen te voldoen, alle emissies zorgvuldig te onderzoeken en haar zuiveringstechnologie verder te optimaliseren’.

Voor andere bedrijven in Vlaanderen zou die ‘realistische termijn’ er wel zijn, klinkt het nog. ‘Voor alle duidelijkheid, 3M verzet zich absoluut niet tegen de verlaging van de PFAS-lozingsnormen die specifiek in haar vergunningen zijn opgenomen’, zegt het chemiebedrijf. ‘Integendeel, 3M heeft al technologie en processen geïmplementeerd om de uitstoot van heel wat PFAS-substanties tot een minimum te beperken. De huidige productieactiviteiten van de site verspreiden ook geen PFOS in het gebied rond Zwijndrecht.’

Los van het aantekenen van beroep zegt 3M wel stappen te hebben ondernomen om aan de vergunningswijziging te voldoen. ‘Dit had tot gevolg dat belangrijke productieprocessen werden stilgelegd en kritische producten voor de auto-, halfgeleider- en datacenterindustrie niet kunnen worden aangeleverd’, luidt het.

Partner Content