3M belooft nog eens 150 miljoen voor ‘initiële saneringsmaatregelen’

Het Amerikaanse chemiebedrijf 3M gaat 150 miljoen euro investeren in ‘initiële saneringsmaatregelen’ om de historische verspreiding van PFAS in Zwijndrecht te remediëren. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt in het kader van het bezoek van CEO Mike Roman aan België

Het gaat om een som die volgens 3M bovenop de 125 miljoen euro komt die het in september vorig jaar al had aangekondigd om PFAS-lozingen te beperken, boeren te beginnen vergoeden en een actieplan voor sanering op te stellen. 3M heeft het in zijn aankondiging over geld voor ‘proactief remediërende maatregelen’, die worden genomen op basis van het eerste deel van een nieuw beschrijvend bodemonderzoek dat onlangs werd afgerond door een erkende externe bodemsaneringsdeskundige.

‘De hele sanering zal steeds onder toezicht van de bevoegde overheden worden afgewerkt’, klinkt het nog. ‘Vandaag is een nieuwe, belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van een aantal van onze beloften ten aanzien van de omwonenden van onze site in Zwijndrecht maar ook ten aanzien van alle Vlamingen’, zegt CEO Mike Roman. ‘We willen constructief samenwerken met de Vlaamse overheid om tegemoet te komen aan de bezorgheden van alle belanghebbenden.’

Voor lokale boeren legde 3M binnen de eerder aangekondigde 125 miljoen euro een som van 10 miljoen euro opzij. Intussen hebben ook 37 landbouwbedrijven een dossier ingediend voor een tegemoetkomingsregeling.

‘Niet euforisch’

De 150 miljoen euro zal worden gebruikt om tuinen van omwonenden te beginnen afgraven en de Palingbeek te saneren. Dat zei minister van Omgeving Zuhal Demir in het Vlaams Parlement.

Het saneringsplan voor de omgeving zal er pas tegen de zomer zijn, maar Demir wil daar naar eigen zeggen niet op wachten. ‘We gaan al aan de slag met deze 150 miljoen euro en zullen beginnen met de tuinen af te graven. Ik heb hen duidelijk gezegd: weet wel dat dit maar een eerste fase is. We zullen nog jaren nodig hebben om die gigantische vervuiling op te ruimen, dan heb je een veelvoud van dit bedrag nodig.’

Demir is naar eigen zeggen niet euforisch, maar ziet toch aanzienlijke vooruitgang. ‘Als je kijkt naar budgetten die in het verleden zijn vrijgemaakt door de vervuiler, is dit wel een bedrag waarmee we aan de slag kunnen gaan (…) Ik denk dat dit een heel belangrijk signaal is voor Zwijndrecht, dat we beginnen met de vervuiling op te ruimen.’

Landbouwers

Chemiebedrijf 3M zal, los van de bovenstaande compensatiemaatregelen, 37 landbouwbedrijven in de buurt van de fabriek in Zwijndrecht samen een tegemoetkoming uitbetalen van 1,8 miljoen euro. De som dient ter compensatie van de impact van de zogenaamde no-regretmaatregelen, de voorzorgsmaatregelen die er gelden.

Het bedrag werd bepaald door een stuurgroep met vertegenwoordigers van de landbouwsector, het departement Landbouw & Visserij en 3M zelf. De landbouwers konden de tegemoetkoming in februari aanvragen. Zevenendertig landbouwbedrijven zullen een tegemoetkoming ontvangen voor de impact van de no-regretmaatregelen in het gebied rond de 3M-site in Zwijndrecht. Ten laatste in de maand mei zullen zij de compensatie van 3M ontvangen.

‘Van bij het begin hebben we de doelstelling gehad om de landbouwers zo snel mogelijk een correcte vergoeding te kunnen uitkeren. Veel landbouwers hebben immers een groot omzetverlies geleden’, zegt Karl Vrancken, PFAS-opdrachthouder en tevens voorzitter van de stuurgroep. ‘Een tegemoetkoming van 1,8 miljoen voor de impact door de no-regretmaatregelen is redelijk. Deze tegemoetkoming door 3M is alvast een belangrijk signaal naar de samenleving en naar de gedupeerde landbouwers in het bijzonder.’

Partner Content