37 procent van ACW-leden zou vandaag voor N-VA stemmen

© ImageGlobe
Patrick Martens

Door de financiële verwikkelingen met Dexia/Belfius kalft het vertrouwen in het ACW af en stapt een deel van de klassieke CD&V-aanhang over naar de N-VA, zo blijkt uit een exclusieve enquête van Knack.

ACW-leden verliezen vertrouwen in hun beweging.

In de nasleep van het Dexia-debacle is het ACW al weken verwikkeld in een conflict met de N-VA. De leiding van de christelijke werknemersbeweging diende een klacht in wegens laster tegen N-VA-Kamerlid Peter Dedecker. Hij heeft de koepelorganisatie van de vakbond ACV, de Christelijke Mutualiteiten (CM) en een waaier van socioculturele verenigingen (KWB, Femma, KAJ, Okra, Ziekenzorg, Pasar, Wereldsolidariteit) beschuldigd van fiscale fraude en andere malversaties.

In opdracht van Knack peilde het onderzoeksbureau iVOX bij 2000 Vlamingen of de affaire schade heeft aangericht binnen de ACW-beweging. Ruim 1000 deelnemers aan de enquête zijn lid van minstens één christelijke werknemersorganisatie. Een groep van 435 deelnemers is zelf of via andere gezinsleden aangesloten bij minstens drie of vier ACW-organisaties. I-Vox noemt hen ‘kern-ACW’ers’.

Slechts 30 procent van de ondervraagde Vlamingen zegt de affaire echt te begrijpen, tegenover 36 procent van de kernleden van het ACW.

Deuk in vertrouwen

Heeft het ACW illegaal gehandeld in dit dossier? Ongeveer 30 procent van de Vlamingen meent van wel. Iets meer dan een kwart van de ACW-leden beweert dat het ACW illegaal heeft gehandeld. Dat is een forse beschuldiging. Slechts 14,8 procent van hen zegt dat het ACW zeker niet illegaal heeft gehandeld.

Meer dan de helft van de Vlamingen denkt ook dat de beweging in de Dexia/Belfius-saga haar sociale principes verloochend heeft. Mogelijk nog erger voor het ACW is dat meer dan 40 procent van zijn harde kern meent dat er tegen deze principes gezondigd is, en dat niet eens een vijfde van het tegendeel overtuigd is.

Dat heeft ook gevolgen voor het vertrouwen in het ACW. Dat is bij de helft van de Vlamingen en bij 38 procent van de kern-ACW’ers teruggelopen.

Positie Develtere

Knack wilde ook weten of ACW-topman Patrick Develtere de zaak goed heeft aangepakt. Hij erfde in het najaar van 2010 het Dexia-dossier van zijn voorgangers. Slechts 18,7 procent van de ACW’ers vindt dat ‘hij de zaak als een goede huisvader heeft gehandeld’. Bijna een kwart van de leden vindt dat hij zijn geloofwaardigheid verloren heeft en dat hij beter ontslag zou nemen. Dat is een hard oordeel.

iVOX polste ook naar wat de Vlaming vindt van het optreden van de N-VA in deze zaak. Bijna de helft van de Vlamingen meent dat de partij gedegen oppositiewerk heeft geleverd, een vijfde spreekt dat tegen. De kern-ACW’ers zijn veel minder ingenomen met de rol van de N-VA: een kwart houdt de duim omlaag, maar – en dat is opmerkelijk – net geen 40 procent kan zich niettemin vinden in de N-VA-aanpak.

Kiesgedrag

Zal de affaire-ACW-Belfius bij de komende parlementsverkiezingen in 2014 invloed hebben op het kiesgedrag? Opvallend is dat de overtuigde ACW-aanhangt meer neigt naar ja (35 procent) dan het algemene resultaat (30 procent).

De uittocht van CD&V naar N-VA wordt alvast geïllustreerd door het resultaat van een iVOX-vraag naar de kiesintenties van de 1500 mensen die lid zijn van een of meerdere deelorganisaties van het ACW. Bij de verkiezingen voor de Kamer in 2010 stemde 25 procent van hen voor CD&V en bijna 30 procent voor N-VA. Als er nu Kamerverkiezingen zouden zijn, verliest CD&V 4 procentpunt bij die ACW-kiezers. De N-VA zou haar resultaat in die groep met bijna 8 procentpunt aandikken. (PM)

De volledige resultaten van de enquête en reacties van ACW-voorzitter Patrick Develtere, CD&V-voorzitter Wouer Beke en N-VA-Kamerfractieleider Jan Jambon vindt u deze week in Knack.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content