“3,6 miljoen Belgen leven van pensioen of uitkering”

© Thinkstock

Op basis van een grondige analyse van de recentste RVA-cijfers, komt Ivan Sabbe (LDD) tot verregaande en vooral vrij ontnuchterende cijfers over de Belgische arbeidsmarkt.

Op basis van een grondige analyse van de recentste RVA-cijfers, komt Ivan Sabbe (LDD) tot verregaande en vooral vrij ontnuchterende cijfers over de Belgische arbeidsmarkt.

Daaruit blijkt onder meer dat maar liefst 3,6 miljoen Belgen niet werken en dus leven van een pensioen (2,3 miljoen) of van een RVA-uitkering (1,3 miljoen). Een opsplitsing van de werkloosheidscijfers per gewest leert dat Vlaanderen het amper beter doet dan Wallonië, en op bepaalde vlakken doet Vlaanderen het zelfs ronduit slechter.

Zo is 11,6 procent van de totale Vlaamse bevolking (of 700.000 Vlamingen) uitkeringsgerechtigd werkloos, tegenover 12 procent in Wallonië. Op het vlak van bruggepensioneerden en tijdskrediet doet Wallonië het zelfs beduidend beter dan Vlaanderen.

“Het wordt dus de hoogste tijd dat Vlaanderen zijn arbeidsmarkt grondig aanpakt,” zegt Ivan Sabbe.

Onder gemiddelde

Sabbe stelt ook vast dat amper 35,3 procent van de Belgische 55-plussers nog actief is, terwijl het Europees gemiddelde 46 procent bedraagt en ook onze buurlanden beduidend betere cijfers voorleggen (56,2 procent in Duitland, 55,1 procent in Nederland).

Overigens is België het enige land in de EU waar de werkloosheidsuitkeringen niet beperkt worden in de tijd, een echte anomalie. Een activeringsbeleid van 55-plussers is absoluut noodzakelijk, meent Sabbe, en moet verder gaan dan wat de Vlaamse regering nu voorstelt (activering tot aan 55 jaar).

“Ook in Vlaanderen dreigt een sociaal vangnet dus meer en meer een sociale hangmat te worden, en is dat uitgerekend een verwijt dat de Vlamingen regelmatig toesturen naar de Walen?” aldus Sabbe.

Brugpensioen

De cijfers over brugpensioen (een stelsel dat volgens Sabbe resoluut moet uitdoven) zijn mogelijk nog meer ontluisterend. Vlaanderen telt (met 62.019) zelfs 2,5 keer meer voltijds bruggepensioneerden dan Wallonië (24.682), zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Logischerwijs heeft dat alles ook een impact op het RVA-budget. 701.891 Vlamingen tussen de 18 en de 64 jaar ontvangen een uitkering van de overheid, of 10,55 procent van de Vlaamse bevolking.

Verhoudingsgewijs doet Vlaanderen het slechter dan Wallonië waar 481.863 mensen uitkeringsgerechtigd zijn. De RVA heeft in totaal (Brussel inbegrepen) bijna 10 miljard euro veil voor alle uitkeringstrekkers.

Voor de volledigheid van de informatie: in totaal ontvangen 6.253 inwoners van de Duitstalige Gemeenschap een RVA)-uitkering, en dat is amper 1,30 procent van alle uitkeringstrekkers uit het Waalse Gewest. De werkloosheidscijfers in Duitstalig België bevinden zich op het niveau van het Vlaams Gewest (net boven de 7 procent).

Voor Ivan Sabbe staat één zaak als een paal boven water: “Het wordt de hoogste tijd dat er consequent werk wordt gemaakt van een veertigjarige loopbaan, de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd en ook van een activeringsbeleid die naam waardig.”

(KCA)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content