35 miljard euro op tien jaar voor het spoor: regering presenteert klimaatplan

Premier Sophie WIlmès (MR) © Belga

De federale overheid gaat op tien jaar tijd ongeveer 35 miljard euro investeren in het spoorverkeer. Dat is één van de maatregelen uit het federale luik van het nationaal energie- en klimaatplan voor de periode 2021-2030, dat de ministerraad vrijdag goedkeurde. Ons land moet tegen eind dit jaar zo’n plan indienen bij de Europese Commmissie. Ook de gewesten moeten een luik van dat plan uitwerken.

Het nieuwe nationaal energie- en klimaatplan moet ons land toelaten om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 35% te doen dalen en moet mee zorgen voor de Europese doelstelling om tegen 2030 om het aandeel hernieuwbare energie op te trekken tot minstens 32%.

Volgens minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) telt het plan negen grote assen. De eerste is een versterking van het spoorverkeer, zowel voor goederen als personen. Marghem spreekt van 35 miljard euro investeringen tussen 2021-2030.

Het plan spreekt ook van een vergroening van het wagenpark van de federale overheid (met een nuluitstoot tegen 2030), het promoten van elektrische wagens (met laadpunten op de federale parkings en bij de NMBS).

Samen met de gewesten zou in 2021 een plan uitgewerkt worden om de gebouwenfiscaliteit te vergroenen. De gebouwen van de federale overheid zelf zouden voor de helft energieneutraal moeten worden. Er zou ook een plan komen om de subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2030 geleidelijk te laten verdwijnen.

‘Dit plan zal het mogelijk maken dat we onze Europese engagementen nakomen en dat we de continuïteit van de energietransitie verzekeren aan een prijs die voor de verbruiker doenbaar is. Alleen al de maatregelen rond de NMBS zullen het mogelijk maken om de jaarlijkse CO2-uitstoot met bijna 6 miljoen ton te verlagen in 2030’, zegt Marghem.

Reacties

Natuur- en milieubeschermingsorganisatie WWF is blij met een aantal gunstige evoluties in het nu bijgestelde nationaal klimaatplan . ‘Toen wij onlangs met een studie uitpakten dat er voor 2,7 miljard euro aan subsidies worden uitgedeeld aan de sector van de fossiele brandstoffen, werd dat nog staalhard ontkend. Vandaag erkent de overheid dat die subsidies er zijn en wil ze die zelfs afbouwen. Dat is zeker een gunstige evolutie’, aldus WWF-woordvoerder Koen Stuyck.

Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace, mist de wil van de regering om het systeem van de salariswagens, wat een enorme subsidie vertegenwoordigt aan de fossiele sector, af te bouwen. ‘Dat willen ze dus nog niet aangaan en dat betreuren wij’, aldus Thijs.

De intentie van de federale regering om op tien jaar tijd ongeveer 35 miljard euro te investeren in het spoorverkeer, lijkt een erg gunstige zaak, aldus Koen Stuyck van WWF. ‘Dat is zo’, beaamt Greenpeace-klimaatexpert Joeri Thijs, ‘maar naast meer geld voor investeringen, moet er toch ook een nieuwe visie ontwikkeld worden op het spoorverkeer. Greenpeace zelf heeft eerder gepleit voor een mobiliteitspact met voor het spoor als richtpunt het Zwitserse model voor een beter gebruik van de bestaande infrastructuur en een betere aansluiting van de bestaande verbindingen.

Samen met de gewesten zou in 2021 ook een plan uitgewerkt worden om de gebouwenfiscaliteit te vergroenen. De gebouwen van de federale overheid zelf zouden voor de helft energieneutraal moeten worden. ‘Dan hebben wij toch zoiets van waarom maar de hélft? Waarom ontbreekt de ambitie om het vollédige patrimonium onder handen te nemen?’, zegt Koen Struyck van WWF.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content