20 miljoen euro extra en scherpere controles tegen jeugdwerkloosheid

© Belga
Simon Demeulemeester
Simon Demeulemeester Adjunct-hoofdredacteur Knack

De federale en Vlaamse regering maken extra geld vrij om de groeiende jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dat geld moet onder meer uit strengere controles komen.

De federale regering maakt 20 miljoen euro extra vrij om laaggeschoolde jongeren aan een baan te helpen. Die groep maakt ruim een kwart uit van de langdurig werkloze jongeren, zo meldt De Morgen. Eind februari steeg de jeugdwerkloosheid met 12 procent. Ook oppositiepartijen Groen en Ecolo lanceren een plan, het Tandemplan.

De 20 miljoen euro van de federale regering wordt ingezet om de loonlasten van die jongeren zonder diploma te verlagen. Het brutoloon dat de werkgever aan zijn wernemer moet betalen, kan daarmee bijna gelijk gesteld worden aan het nettoloon, aldus federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) in De Morgen. Dat kadert in het zogenaamde Activaplan dat nu al 4.000 jongeren werk geeft.

Naast extra middelen vrijmaken, wil minister De Coninck de controles opdrijven. Daarmee wil ze 61,8 miljoen euro ophalen: “We geven 8,8 miljard euro uit aan werkloosheidsvergoedingen. Als we daar iets strikter in zijn, levert dat meteen veel geld op. De VDAB merkt nu dat veel jongeren die uitgenodigd worden voor een gesprek gewoon niet komen opdagen. Vroeger volgden nog enkele uitnodigingen, en kregen ze dan toch een wachtuitkering na één jaar. Nu zullen ze die begeleiding moeten volgen bij de VDAB. Want als ze niet komen opdagen, zullen ze weer vijf maanden moeten wachten voor ze een uitkering krijgen.”

De Coninck blijft het systeem verdedigen dat jongeren in België, “als een van de weinige landen”, een uitkering kunnen krijgen, zonder eerst belastingen betaald te hebben. “Maar jongeren moeten aantonen dat ze hun best doen om een job te vinden. Ik vind dat geen strenge maatregel, maar een sociale.”

Groenen lanceren ’tijdelijke crisismaatregel’ Tandemplan

Ook oppositiepartijen Groen en Ecolo lanceren een plan om jongeren aan jobs te helpen. Met hun zogenaamde Tandemplan, een alternatief voor “het falende regeringsbeleid”, willen de groenen 100.000 jobs voor jongeren creëren. Dat schrijft De Standaard. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wil tot een “werkherverdeling komen tussen jongeren en ouderen”. “Als we de loopbaan van de 55-plussers kunnen verlichten met deeltijds werk, biedt dat mogelijkheden om jongeren aan een baan te helpen. Als hun job werkbaar is, kunnen meer ouderen aan de slag blijven, zij het niet meer voltijds, en tegelijk kunnen meer jongeren hun eerste werkervaring opdoen, met coaching door hun oudere werknemers.”

Wouter De Vriendt zegt in De Standaard dat dit plan al werkt in de Waalse non-profitsector. Hij meent dat het tijd is voor een uitbreiding naar de privésector. Volgens de groenen is dit Tandemplan evenwel een “tijdelijke crisismaatregel”. Die moet tegen het licht gehouden worden eenmaal de economie weer goed draait.

‘Tandemplan is budgetneutrale operatie voor werkgever’

Het plan houdt overigens geen verplichting in. Een 55-plusser kan er vrijwillig voor kiezen. Groen en Ecolo stellen dan looncompensatie voor om het geleden inkomensverlies goed te maken. Volgens het Tandemplan kan een 57-jarige die overschakelt naar een halftijdse baan 75 à 80 procent van zijn loon behouden – de premier moet betaald door de werkgever en de RVA. Een “budgetneutrale” maatregel, aldus Groen, aangezien een jongere werknemer goedkoper is dan een oudere. Ook de overheid doet er een zaakje aan, doordat ze minder werkloosheidsuitgaven heeft.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content