186 federale maatregelen moeten gendergelijkheid bevorderen

Sarah Schlitz © Belga

De ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het Plan Gendermainstreaming 2020-2024. Dat plan bevat 186 beleidsmaatregelen die betrekking hebben op alle federale bevoegdheidsdomeinen.

Gendermainstreaming is een strategie die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving wil versterken door de genderdimensie een plaats te geven in het overheidsbeleid. In België is dat een verplichting sinds 2007, maar het is de eerste keer dat het zo ambitieus en participatief zal worden ingevuld, zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo). ‘De voorstellen die de verschillende regeringsleden hebben gedaan, bewijzen dat de noodzaak om stappen vooruit te zetten in de gelijkheid in ons land, ernstig wordt genomen, en dat zowel naar het aantal voorstellen – dubbel zoveel als in de vorige legislatuur – als naar de kwaliteit. Ik verheug me erover dat de gendermainstreaming voor het eerst op die schaal wordt toegepast’, aldus Schlitz.

Aan het plan ging ook een raadpleging van het middenveld vooraf. Dat vroeg ook om voldoende aandacht te besteden aan huiselijk geweld, dat vrouwen disproportioneel zwaar treft. Bij de aandachtspunten horen de verbetering van deeltijdse arbeid, politiebijstand aan slachtoffers, de hervorming van de verlofstelsels voor ouders, een structurele hervorming van het pensioenlandschap, de mobiliteitsprojecten in het kader van het relanceplan en de uitvoering van de akkoorden van Parijs over het klimaat.

Partner Content