100.000 voor plan dat Britse economie moet doen bloeien na Brexit

(Belga) Een Britse denktank heeft 100.000 euro veil voor wie het beste idee heeft om de Britse economie ook na een Brexit te laten groeien en bloeien. Het Institute of Economic Affairs (IEA) zei bij de lancering van de prijs dat “we ons ernstig moeten bezinnen over hoe een Groot-Brittannië dat niet langer deel uitmaakt van de EU een vrije en bloeiende economie kan hebben, wetende dat een Brexit mogelijk wordt na de volgende verkiezing”.

Geïnteresseerde individuen en organisaties moeten zich voorstellen dat een referendum over een Brexit leidt tot een exit uit de EU. Kandidaten moeten het in hun tekst hebben over de terugtrekkingsprocedure en hoe het land zich opnieuw positioneert op de wereldmarkt en in internationale bestuursgeledingen. De jury zal voorgezeten worden door de voormalige minister van Financiën (Lord) Nigel Lawson. Die zei onlangs dat de Britse economie buiten de EU beter zou af zijn. “Nu een referendum beloofd is voor 2017, is het essentieel dat deze gewichtige beslissing voorafgegaan wordt door een goedgeïnformeerd debat.” Het IEA werkte in de jaren 80 mee aan het neoliberale beleid van toenmalig premier Margaret Thatcher. “De juryleden zijn van mening dat een exit moet leiden tot een Groot-Brittannië dat naar buiten kijkt en vrij handelt, en niet tot een land dat enkel naar de eigen markt kijkt”, aldus IEA-directeur Philip Booth. “We hopen dat deelnemers zullen begrijpen dat we een blauwdruk willen die handel en voorspoed zal bevorderen, en die, op zijn beurt, ook voordelen zal hebben voor de EU.” Kandidaten kunnen een tekst van maximaal 2.000 woorden tot 16 september opsturen naar de denktank. Een selectie van kandidaten krijgt daarna meer tijd om een langere tekst voor te leggen aan de jury. (Belga)

Partner Content