Met veel gevoel voor dramatiek voert de Unie van Zelfstandige Ondernemers in zijn publicaties dokter Felix Kennis op, die ziek in zijn rolstol in het VTM-programma Recht van Antwoord verscheen. De huisarts klaagt de veel te lage ziekte-uitkeringen voor zelfstandigen aan. Terecht, een zieke en dus werkonbekwame zelfstandige moet eerst drie maanden op de tanden bijten om daarna een uitkering te krijgen van 598 frank per dag (als hij alleen is) of 736 frank per dag (als hij personen ten laste heeft).

Gedelegeerd bestuurder Kris Peeters van Unizo: ‘Hopelijk is het nu voor iedereen duidelijk dat een zieke zelfstandige tijdens die arbeidsongeschiktheid een uitkering moet krijgen gelijkwaardig aan die van een loontrekkende. Zieke arbeiders behouden hun gewone loon veertien dagen en zieke bedienden een maand. Daarna krijgen ze van de mutualiteit een uitkering van 60 procent (of 55 procent als ze gezinshoofd noch alleenstaande zijn) van hun geplafonneerde loon, pakweg een goede 2000 frank per dag.

Die discriminatie is natuurlijk een schande. Kris Peeters kent de oorzaak, maar vertelt die niet: het gebrek aan solidariteit onder de zelfstandigen. Winkeliers, ambachtslui, kleine ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen zijn per definitie economische risiconemers en ze willen ook zelf hun sociale risico’s dragen. ‘De zelfstandigen spannen hun sociaal vangnet een stuk lager’, heet het. Zij zijn dan ook onderverzekerd, omdat ze weinig sociale premies betalen. Dat is toch zo in hun wettelijk sociaal statuut, want met privé-verzekeringen kunnen ze alle kanten op.

Voor hun ziekte-uitkeringen betalen zelfstandigen zo’n 0,65 procent van hun bekend belastbaar inkomen. In het stelsel van de werknemers kost die verzekering de arbeiders en bedienden 1,15 procent en de werkgevers 2,35 procent, of samen 3,50 procent van het bruto salaris. Die bijdragen worden op het volle loon berekend, zodat het dure kaderlid een extreem hoge premie betaalt voor wat hij ooit bij ziekte kan ontvangen. Zelfstandigen betalen het volle pond aan sociale bijdragen tot een belastbaar inkomen van omgerekend zo’n 135.000 frank per maand, daarna vermindert de bijdragenlast om vanaf 200.000 frank volledig weg te vallen. De solidariteit neemt af met de toename van het inkomen.

Wellicht kan het ongelukkige lot van dokter Felix Kenens zelfstandigen ertoe aanzetten om de solidariteit in hun sociaal statuut te versterken. Maar de voortekenen zijn niet goed. Alle enquêtes tonen aan dat zelfstandigen wel een verbetering van hun sociale zekerheid willen, maar zonder verhoging van de sociale bijdragen. Hun beter sociaal statuut zou de belastingbetaler moeten financieren.

Guido Despiegelaere

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content