De wereld vreest een Iraans kernwapenprogramma.

Mohammed ElBaradei begint zijn derde mandaat als directeur-generaal van het Internationaal Agenschap voor Atoomenergie (IAEA). Dat controleert wereldwijd of landen zich aan de nucleaire verdragen houden. Ook in Iran lopen IAEA-inspecteurs rond.

De Amerikaanse regering vindt dat u te vriendelijk bent voor Iran.

MOHAMMED ELBARADEI: Het hangt er maar van af wat je onder vriendelijk verstaat. Anderhalf jaar geleden wisten we niets over het nucleaire programma daar. Nu weten we hoe complex en uitgebreid het is. We hebben volgehouden tot de productie van splijtstof bevroren werd. We controleren overal waar wij willen. Onze koppigheid en de diplomatie zullen ons hopelijk tot een alomvattende oplossing brengen.

Amerikaanse experts zeggen dat Iran u wat voorliegt.

ELBARADEI: Als dat zo is, hebben we daar geen bewijzen van. Wij rapporteren feiten: als ze liegen, zeggen we dat. Als ze meewerken, zeggen we dat ook. Ze produceren geen nucleaire brandstof meer en wij controleren dat.

Iran beweert dat de productie van splijtstof enkel voor burgerlijk gebruik is.

ELBARADEI: Ze beweren dat ze die productie hebben opgezet omdat ze zelfvoorzienend moesten zijn. Er was immers een internationale boycot.

Over hoeveel tijd kan Iran een atoombom hebben?

ELBARADEI: We hebben nergens sporen gevonden van een bewapeningsprogramma. Maar de knowhow hebben ze. Als ze opnieuw nucleaire brandstof beginnen aanmaken, hebben ze de nodige splijtstof in twee jaar tijd. Een jaar later kunnen ze een kernwapen hebben.

Hoe kan de wereld verhinderen dat Iran een kernmacht wordt?

ELBARADEI: Je hebt inspecties nodig en diplomatieke samenwerking. Een oplossing voor Iran kan alleen met volledige Amerikaanse steun. Aan de andere kant is dreigen met militaire actie op dit moment weinig efficiënt.

Als landen willen uitgroeien tot een kernmacht, moet je ook begrijpen waarom ze dat willen en doen. Je moet ook hun gevoel van isolement, hun technologische noden en hun streven naar economische voordelen aanpakken. Iran leeft nu al twintig jaar met sancties.

Speelt het feit dat Israël een kernmacht is?

ELBARADEI: Vandaag proberen meer en meer landen een kernmacht te worden of kerntechnologie aan te kopen. We moeten kiezen: of we hebben over afzienbare tijd enkele tientallen landen met kernwapens, of we verklaren algemeen dat onze beveiliging niet op kernwapens kan rusten.

Elk land dat zelf splijtstof kan maken, is een mogelijke kernmacht. Daarom stel ik voor dat landen die kernenergie nodig hebben voor burgerlijke doeleinden, van ons zowel de reactors als de technologie toegeleverd krijgen, terwijl we de aanmaak van splijtstof toewijzen aan streng gecontroleerde internationale groepen.

© Newsweek

Copyright Newsweek

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content