Wettige zelfverdediging

© BELGA
Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Wallonië moet zich schrap zetten tegen het plan van de Brusselse regering om het Herrmann-Debroux- viaduct te slopen, vindt gewezen Waals Parlementsvoorzitter André Antoine (Les Engagés).

Niet alleen Vlaanderen en Brussel botsen soms hard over mobiliteitsdossiers in Brussel, ook tussen Wallonië en Brussel zit er de laatste tijd geregeld een haar in de boter. Steen des aanstoots is ditmaal het spuuglelijke Hermann-Debroux- viaduct. Dat wordt dagelijks door 45.000 à 60.000 Waalse pendelaars als invalsweg gebruikt. De Brusselse regering is voornemens het viaduct met de grond gelijk te maken. Er moet een aangename stadsboulevard in de plaats komen. Vorige week gaf de Brusselse regering definitief groen licht voor de plannen. Reden voor André Antoine, bekend Waals politicus en burgemeester van het Waals-Brabantse Perwez, om de alarmklok te luiden. Hij staat in Wallonië niet alleen met zijn protest: ‘Mijn mailbox stroomt over.’

Dit is de zoveelste provocatie van de Brusselaars jegens de Walen.’ André Antoine, burgemeester van Perwez

‘Dit is de zoveelste provocatie van de Brusselaars jegens de Walen’, zegt Antoine. ‘Er was de sluiting van het Ter Kamerenbos voor autoverkeer, er waren de voorlopige, weliswaar on hold gezette plannen van de Brusselse regering voor een fiscale hold-up op Vlaamse en Waalse pendelaars door middel van een slimme kilometer- heffing. Brussel gedraagt zich als een eiland, niet als de hoofdstad van België. En nu is er dus deze eenzijdige, slecht voorbereide maar helaas definitief goedgekeurde sloop van het Hermann-Debroux- viaduct, zonder echt voorafgaand overleg met Wallonië, en zonder een volwaardig alternatief voor de Waalse pendelaars. Denk aan grote overstapparkings bij stations en beter openbaar vervoer.’

Volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) was er over de beslissing, zoals ook wettelijk is verplicht, vooraf wel degelijk overleg met de Waalse regering. Daar had hij van geen enkele Waalse minister een tegengeluid gehoord, aldus Vervoort in het Brusselse Par- lement. Waarop een woedende Willy Borsus (MR), Waalse minister van Economie, de uitspraken van Vervoort ‘schandalig’ noemde. ‘Het ging om een louter informatieve vergadering’, zei Borsus. ‘Er zijn toen ook werk- en overlegvergaderingen in het vooruitzicht gesteld, maar die hebben nog steeds niet plaats- gevonden.’

De Les Engagés-fractie in het Waals Parlement heeft nu een resolutie ingediend om de Waalse regering aan te sporen het Overlegcomité in te schakelen en een voor- lopige schorsing van de Brusselse plannen te eisen. Ook meerdere Waalse MR- en PS-verkozenen sluiten zich aan bij het verzet, al staat het nog te bezien hoe hard ze het spel zullen spelen.

Wallonië bevindt zich tegenover Brussel in een situatie van ‘wettige zelfverdediging’ en daarin zijn alle middelen geoorloofd, vindt alvast Antoine. Hij wijst erop dat Brussel, via de Beliris- fondsen en de Bijzondere Financieringswet, jaarlijks honderden miljoenen euro’s van het federale, Waalse en Vlaamse beleidsniveau ontvangt om zijn mobiliteit en de in- en uitstroom van de circa 300.000 pendelaars uit Vlaanderen en Wallonië in goede banen te leiden. ‘Desnoods moet Wallonië maar stoppen met betalen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content