LUC WILLEMS

De christen-democraten willen elke onrechtmatige discriminatie uit de wereld helpen. Dat zegt CVP-volksvertegenwoordiger Luc Willems over het wetsvoorstel ?ter bescherming tegen discriminatie op grond van seksuele en relationele voorkeur?.

?De motivatie achter dat wetsvoorstel is dubbel. Iedereen moet ten volle kunnen genieten van de grondrechten en vrijheden die onafscheidelijk bij de mens horen. Maar soms botsen die rechten en vrijheden. Er is het gelijkheidsbeginsel, maar er is ook de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst en van vereniging. Alle mensen hebben het recht op volledige zelfontplooiing en het recht hun leven te leiden zoals ze dat zelf willen.

Als de botsing tussen die rechten en vrijheden niet op natuurlijke manier geordend wordt, dan ontstaat een nadeel voor een bepaalde groep. Dan moeten de rechten van die groep door de wet beschermd worden. En wel door een wet die afdwingbaar is en die niet enkel een signaal wil zijn.

Er bestaat duidelijk grote verwarring rond die wet. Ze wil de discriminatie bestrijden die in het courante leven binnendringt. Dat betekent : in het werk, in de relatie met banken, bij het huren van een woning. Bij hele gewone dingen dus die iemands leven echt kunnen vergallen. Het wetsvoorstel tast de godsdienstvrijheid niet aan. Wie een bepaalde religieuze overtuiging heeft en dus toetreedt tot een bepaalde kerk, aanvaardt de beperkingen die deze overtuiging oplegt. Ook in Nederland vormen binnenkerkelijke aangelegenheden de uitzondering in de anti-discriminatiewet.

De vraag is of andere verenigingen zich daarop mogen beroepen ? Dat ligt erg gevoelig maar het principe is dat in het courante maatschappelijke leven niet mag gediscrimineerd worden.

Het principe van de wet duidelijk stelling nemen tegen discriminatie is het belangrijkste. De juridische vertaling ervan zal er komen na het parlementaire debat, waarin een aantal onduidelijkheden en misverstanden kunnen weggewerkt worden. En dat is de garantie dat er een maatschappelijk debat is. Trouwens, de vele reacties die ikzelf en anderen krijgen, laten ons toe de gevoeligheden in te schatten en ons standpunt te verduidelijken. Er blijkt nog veel onwetendheid over dat onderwerp te bestaan. Dit debat kan veel verhelderen.?

MARK VAN DE VOORDE

Dit wetsvoorstel zweemt naar betutteling en schendt de grondwet. De enige oplossing bestaat erin het voorstel af te voeren en politici te leren wat democratie betekent. Dat vindt Mark Van de Voorde, hoofdredacteur Kerk en Leven.

?Te weinig respect voor homofiele medemensen heb ik niet. Voldoende respect voor de democratie heb ik echter ook. De fundamenten van de democratie liggen verankerd in de vrijheden, onder andere die van vereniging, mening en godsdienst. Wanneer aan deze vrijheden wordt geraakt, wankelt de democratie. En dat zou gebeuren als het voorstel van Luc Willems en Renaat Landuyt wet wordt. Dan is het de burger van dit land niet meer toegelaten zich over de beleving van seksuele relaties vragen te stellen. Erger nog, het wetsvoorstel neemt de burger zijn geweten af en bepaalt hoe hij moet denken en handelen inzake de seksualiteit die in tegenstelling tot wat de indieners van dit voorstel ook mogen beweren nooit als ethisch-neutraal kan worden beschouwd. Het wetsvoorstel voert het begrip opiniedelict in : iemand kan worden gestraft omdat hij een bepaalde opinie uitdraagt. Dergelijke wet hoort niet thuis in een democratie. Ze is wel typisch voor totalitaire regimes die de totaliteit van hun ingezetenen, dus ook hun denken en oordelen, in de greep houden.

Het wetsvoorstel-Landuyt-Willems tast ook de vrijheid van vereniging aan, een vrijheid waarvan onze grondwet uitdrukkelijk stelt dat ze niet aan enige preventieve maatregel kan worden onderworpen. Als het voorstel wet wordt, is het een vereniging (school, organisatie, jeugdbeweging) verboden om bijvoorbeeld bij aanwerving ethische criteria te hanteren overeenkomstig de identiteit van die vereniging. De ondermijning van de vrijheid van vereniging wordt door het voorstel in handen gegeven van een onzichtbare zedenpolitie : alle verenigingen die discriminatie in hun statuten hebben, kunnen in rechte optreden. Het wetsvoorstel roept dus een officieuze Stasi in het leven die alle burgers en hun verenigingen in de gaten houdt en hen het leven zuur kan maken.

Het wetsvoorstel-Landuyt-Willems zit in de gevaarlijke trend van de wetgeving om te betuttelen vanuit een trendgevoelig progressief fundamentalisme. Uitzonderingen voorzien voor Kerk en godsdienst corrigere onvoldoende het wetsvoorstel.?

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content