‘We moeten ook de ongemakkelijke vragen stellen’

Herman Van Goethem © Belga

Professor Herman Van Goethem is rector van de Universiteit Antwerpen. Hij was een van de allereerste ambassadeurs van Grootouders voor het Klimaat.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Waar komt uw engagement voor Grootouders voor het Klimaat vandaan?

Herman Van Goethem: Als rector word ik van nabij geconfronteerd met de klimaatuitdaging in al haar complexiteit. Als ik de kans krijg om vanuit mijn functie het debat mee aan te zwengelen, doe ik dat heel graag. Daarnaast ben ik zelf ook grootvader geworden. Dan stel je je toch de vraag: met welke wereld zullen mijn kleinkinderen geconfronteerd worden?

Bij klimaatactivisme denken we vooral aan de jonge generatie. Hoe belangrijk is het dat ook de oudere generatie van zich laat horen?

Van Goethem: We moeten met man en macht mee aan de kar trekken. En ik denk dat er bij die oudere generatie toch personen zitten met enige weerklank, die het beleid mee kunnen beïnvloeden. Wij hebben een interessant netwerk, waardoor we iets makkelijker bij bevoegde ministers en de Europese Commissie raken.

Welke impact heeft corona gehad op de klimaatactie?

Van Goethem: Een heel zware impact: we waren net goed gestart, maar moeten het thema nu weer op de agenda krijgen. Maar we kunnen ook veel leren uit corona. Uit het samenspel tussen wetenschap en politiek en alle bijbehorende spanningen, bijvoorbeeld. Die dialoog tussen onderzoek en beleid moet nu worden overgenomen in de context van de klimaatbeweging. Wetenschap hangt samen met vraagstelling en de Grootouders voor het Klimaat kunnen, vanuit hun ervaring, mee belangrijke vragen stellen. Ook ongemakkelijke vragen, want die zijn er ruimschoots. Nu wordt er bijvoorbeeld volop gekozen voor batterijen, maar de productie en grondstoffen daarvan hebben ook een zware impact op het klimaat. Zulke discussies zullen vonken geven.

Bij de oudere generatie zitten mensen met enige weerklank, die het beleid mee kunnen beïnvloeden.

Welke boodschap wilt u geven aan politici?

Van Goethem: Er moeten prioriteiten worden gesteld. Binnen het onderzoek en dus ook de middelen die de overheid daarvoor vrijmaakt. De drie thema’s die nu boven aan de agenda moeten staan, zijn koolstofreductie, biodiversiteit en circulaire economie. Aangezien dat allemaal geclusterde problemen zijn, hebben we een interdisciplinaire aanpak nodig. Helaas zie je hoe makkelijk die prioriteiten onderuitgehaald worden. Eerst door covid – toen stond de verwarming ineens aan met de ramen wijdopen – en nu door de oorlog in Oekraïne.

Hoe belangrijk is de erkenning die jullie nu krijgen?

Van Goethem: Bijzonder belangrijk. Maar persoonlijk vind ik dat de jongeren die zich inzetten voor het klimaat dit nog veel meer verdienen. Anuna De Wever is straks afgestudeerd, weldra moet een jongere de fakkel overnemen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content