JA

Opgetekend door Jef Van Baelen

‘Vlaanderen is geen onkwetsbare regio, al wordt soms wel die indruk gewekt. Met onze lucht is het bijvoorbeeld niet al te best gesteld en dat ligt voor een groot deel aan de soms absurde manier waarop de mobiliteit hier georganiseerd is. Want waarom trekt bijna het hele Europese noord-zuidverkeer door ons land? Omdat het hier gratis is. Handig voor de transporteurs, maar wij zitten wel met de files, de milieukosten en de gevolgen voor de volksgezondheid.

Het vrachtvervoer op de weg is gewoon veel te goedkoop. Het is zelfs zó goedkoop dat sommige transporteurs er ongestraft irrationeel mee kunnen omspringen. Schoenen die men in Polen fabriceert, maken een ommetje via Spanje om hun veters op te halen vooraleer ze in een Vlaamse winkel belanden. Zulke dwaasheden kunnen toch echt niet langer. Iemand moet de moed hebben om de externe kosten van zo’n vervoer, op het vlak van milieu en volksgezondheid, door de vervuiler te laten vergoeden. Geef alle vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld een zendertje mee en laat hen per gereden kilometer betalen. En wie in de spitsuren de baan op wil, telt natuurlijk meer neer.

Op dit moment kunnen zuiniger vervoersmodi als het spoor en de binnenvaart gewoon niet concurreren met de weg. Iedereen weet nochtans dat de oplossing van het fileprobleem bij die twee transportmiddelen ligt, maar dat verandert op zich blijkbaar niet zo veel. Reken maar eens uit hoeveel files onze economie jaarlijks kosten; de Antwerpse haven alleen al misloopt ieder jaar miljoenen. Het milieu lijdt evenzeer: een wagen in de file belast de omgeving meer dan een die zijn normale traject kan rijden. Maar de files verminderen is niet alleen voor het milieu voordelig, het zou onze economie ook een stuk competitiever maken. Nu snijden we in feite in ons eigen vlees en de staat subsidieert dat dan nog ook.’

NEE

‘Misverstand nummer één: de vrachtauto’s zijn verantwoordelijk voor het fileprobleem. Uit een recent onderzoek blijkt dat van alle verkeer dat in de spitsuren rond Brussel stilstaat, vrachtwagens slechts zes à zeven procent uitmaken. Dan kun je toch moeilijk volhouden dat het wegpesten van de vrachtwagens alle files zal oplossen. Of alle luchtverontreiniging zal doen verdwijnen.

Misverstand nummer twee: het trein- en het scheepsvervoer brengen alle heil. 85 procent van het transport gaat over een afstand kleiner dan 150 kilometer – het is gewoon logisch dat dat korte-afstandsvervoer voornamelijk via de weg verloopt. Geloof dus niet dat een radicale ommezwaai naar water of spoor alles zal oplossen, want dat is niet zo.

Misverstand nummer drie: de transportsector doet geen inspanningen voor het milieu. Onze vrachtwagens voldoen aan de strengste Europese kwaliteitsnormen en we proberen onze vloot heel regelmatig te vernieuwen. Dat is niet eenvoudig, maar het wordt ons dan ook niet makkelijk gemaakt. In Nederland krijg je bijvoorbeeld subsidies als je milieuvriendelijke wagens aankoopt. Maar daar redeneert men dan ook niet voortdurend tégen de transporteurs, zoals hier.

Misverstand nummer vier: de vervoerssector springt irrationeel om met zijn middelen. Het transport is een economische activiteit, iedere transporteur beoogt een zo groot mogelijke winst en zal dus proberen zoveel mogelijk met een volle vrachtwagen te rijden. Wie heeft er baat bij dat zijn wagens leeg of onnodig lang op de weg zijn?

Conclusie: een extra belasting zal niets oplossen en komt er gewoon op neer dat de consument meer moet inleveren. Zo werkt het nu eenmaal: wanneer het meel duurder wordt, telt de bakker zijn winst en betaalt de klant het verschil.’

‘Het spoor en de binnenvaart kunnen niet concurreren met de weg.’

‘De consument zal gewoon meer betalen.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content