De hormonenstrijd speelt zich in Vlaanderen af.

In een land waar de problemen slechts bij hoogdringendheid aangepakt worden, heeft de moord op inspecteur-veearts Karel Van Noppen dus de strijd tegen het gebruik van groeistimulatoren bij de vetmesting van vee aangezwengeld zelfs al zou ooit kunnen blijken dat de dader(s) misschien minder vandoen heeft (hebben) met de hormonenmaffia dan algemeen wordt aanvaard.

Enkele weken na de moord van maandag 20 februari 1995 lanceerde de rooms-rode regering ?een integraal plan” en werd Marc Timperman, advocaat-generaal bij het Hof van Beroep in Gent, als gerechtelijk coördinator voor het hele land aangesteld. Sinds zijn evaluatie van dat plan, op 23 januari 1996 in de Kamercommissies voor Landbouw en Volksgezondheid, blijft Timperman alle bevoegde instanties waarschuwen ook justitieminister Stefaan De Clerck (CVP).

Het blijkt immers dat Vlaanderen vrijwel alleen staat in de strijd tegen de hormonen-vetmesters. En dan nog slechts bepaalde delen van Vlaanderen, waar niet noodzakelijk de meeste vetmesters wonen. Zo worden in de Westhoek opvallend weinig overtredingen vastgesteld. In sommige Waalse gerechtelijke arrondissementen wordt al evenmin geverbaliseerd. En als daar al eens processen-verbaal worden opgemaakt, dan blijven zij meestal zonder gevolg. In Frankrijk, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië wordt aan deze problematiek nog minder aandacht besteed.

Nationaal coördinator Timperman die evenals de zogeheten nationale magistraten nog steeds geen federale bevoegdheden heeft werkt vlot samen met de nationale maar nog jonge hormonencel van het Centraal Bureau voor de Opsporingen (CBO) van de rijkswacht. Minder vlot verloopt de samenwerking met sommige onderzoeksrechters die hun onafhankelijkheid inroepen om niks of verkeerd te doen. Minder vlot verloopt ook de samenwerking tussen de rijkswacht en de gerechtelijke politie bij de parketten, die de voorbije maanden minstens twee onderzoeken in de war stuurden door jacht te maken op elkaars verdachten. De coördinatie wordt ook bemoeilijkt door de versnippering van de bovendien gerechtelijk ongelijke bevoegdheden van, en het ongelijk bemonsteren door de ambtenaren van Landbouw, hun kollega’s van het Instituut voor Veterinaire Keuring (waartoe Van Noppen behoorde) én van de Farmaceutische Inspectie van Volksgezondheid. Deze inspekteurs zouden een meer dynamische rol kunnen spelen bij het blootleggen van illegale productencircuits.

PRO-ACTIEF.

Timperman heeft trouwens in de Kamercommissie verklaard dat de hormonenwet van 15 juli 1985 niets vermag tegen de echt winstgevende circuits van hormonale stoffen en tegen hen die ze (dikwijls ’s nachts in strikte anonimiteit in de stallen) gaan toedienen. Omdat de hormonentrafiek ontegensprekelijk een vorm is van georganiseerde misdaad, pleit Timperman net zoals de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie voor een pro-actieve in plaats van louter reactieve aanpak. Vandaar hun voorstellen :

het afluisteren van gesprekken van al wie bij de hormonenbusiness betrokken is ;

het aanwenden van speciale politietechnieken, zoals langdurige observatie en infiltratie ;

een nauwere samenwerking met de fiscus ;

de omkering van bewijslast, waardoor een verdachte zou moeten bewijzen dat zijn vermogen wel degelijk op geoorloofde wijze verworven werd ;

de strafrechtelijke aansprakelijkheid van vennootschappen en andere niet-fysieke rechtspersonen.

Kortom maatregelen, waar sinds jaren op aangedrongen wordt door al wie de georganiseerde misdaad echt wil bestreden zien en waarvan deze regering belooft werk te maken te oordelen althans naar het jongste regeerakkoord en de verklaringen van justitieminister De Clerck vorige week woensdag in de Kamer. Om dan specifiek de hormonentrafiek in ons land terdege aan te pakken, vraagt Marc Timperman alle mogelijke wetten, begrippen, procedures, bevoegde diensten en sancties minstens op elkaar af te stemmen. Zoniet zullen speurders en magistraten ook bij de bestrijding van deze vorm van georganiseerde criminaliteit verder meer last hebben met zichzelf dan met de criminelen.

De strijd tegen de hormonenmaffia is niet te winnen als de ministers van Volksgezondheid en Landbouw Colla en Pinxten hun inspectiediensten niet verplichten tot samenwerking met het oog op vervolging.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content