PAUL VERBRAEKEN

Minister Michel Daerden (PS) had ongelijk om het kongres van het Vlaams Blok te verbieden, zegt Paul Verbraeken, een van de initiatiefnemers van Charta ’91.

“Ik kan niet in het hoofd van Michel Daerden kijken, dus ik weet niet of hij elektorale bijbedoelingen heeft gehad, maar er zijn twee redenen om zijn beslissing onverstandig te noemen. Ook al moet je voorzichtig zijn met principes, principieel maakt vrijheid van vergadering deel uit van de demokratische verworvenheden. Zo lang je niet kunt bewijzen dat het Vlaams Blok van plan is daadwerkelijk dus niet met woorden maar met daden iets tegen de demokratie te ondernemen, heeft ook Filip Dewinter recht van spreken. Een tweede argument is van taktische aard. De beslissing van Daerden is contraproduktief. Hij heeft het Vlaams Blok een hoop extra-publiciteit bezorgd. Gerolf Annemans die met een rouwkrans rondzeult, tien man en een paardekop die door de rijkswacht worden opgepakt dat heeft zijn effekt niet gemist. Ik vond al die media-aandacht nogal choquerend.

Voorstanders van zo’n verbod maken de vergelijking met de jaren dertig. Ik zou daar toch liever mee oppassen. Ten eerste betwijfel ik of het Vlaams Blok een exacte kopie is van de nationaal-socialisten en ten tweede hebben jonge mensen daar ab-so-luut geen boodschap aan. Ik denk dat er jonge mensen zijn die de Anne Frank-tentoonstelling bezoeken en daar geschokt vandaan komen, maar evengoed op het Vlaams Blok stemmen. Laat het Vlaams Blok vergaderen. Organizeer een tegenbetoging. Maar dat is nog iets anders dan het verbieden van het Vlaams Blok. De overheid moet zich daar niet mee bemoeien. “

REGINE BEER

Régine Beer, één van de overlevenden van Auschwitz, vindt dat er goede redenen zijn om bijeenkomsten van het Vlaams Blok te verbieden.

“Een groep die gebruik maakt van de voordelen van de demokratie om de demokratie af te breken, moet je niet laten begaan. We moeten laten merken dat we hen niet accepteren. Nu lopen ze nog in prachtige maatpakken rond, maar als ze straks in uniform paraderen, is het te laat. Nu druipt het woord demokratie nog uit hun mond, ze ontkennen dat ze een diktatuur willen installeren en dus laten veel mensen zich misleiden. Ik zeg niet dat alle aanhangers van het Vlaams Blok neonazi’s zijn, maar ik weet wel dat de kopstukken van die partij verteerd worden door heimwee naar de periode tussen 1933 en 1945. Ik weet ook dat het Vlaams Blok deel uitmaakt van de Zwarte Internationale en dat iemand als Filip Dewinter op één lijn zit met mensen als Vladimir Zjirinovski, Jörg Haider en Jean-Marie Le Pen. Zou het toeval zijn dat het Vlaams Blok voor de datum van zijn kongres de sterfdag van Adolf Hitler heeft uitgekozen ? Het zou me verbazen. Op 3 september vorig jaar, toen wij in Antwerpen onze bevrijding vierden, mocht het Vlaams Blok vergaderen in de UIA (Universitaire Instelling Antwerpen), terwijl er voor jongeren die een voorlichtingsdag wilden organizeren over racisme en vreemdelingenhaat geen lokaal beschikbaar was. Het gaat mij te ver om te zeggen dat je het Vlaams Blok als partij moet verbieden, maar ik vind niet dat je ze in het openbaar moet laten vergaderen. Niet zo lang ze ons kaputt willen. Geen vrijheid voor de vijanden van de vrijheid. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content