MAANDAG 26 JUNI :

Via een politiebesluit verbiedt de gemeenteraad van Brussel bedelarij in de stad. Dat gebeurde eerder al in Gent en Brugge. (zie ook p. 28.)

De handelsrechtbank van Brussel verklaart vastgoedpromotor Comuélé failliet. De groep, die eigenaar is van heel wat gebouwen in de Leopoldswijk, kampt met een schuld van meer dan zes miljard frank.

DINSDAG 27 JUNI :

De provincieraad van Vlaams-Brabant steunt het voorstel van de bestendige deputatie om een verbrandingsoven in Drogenbos te bouwen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Vlaamse regering.

Professor Carl Reyns van de fakulteit Toegepaste Ekonomische Wetenschappen, volgt Jean Van Houtte op als rektor van de Universitaire Fakulteiten Sint-Ignatius.

WOENSDAG 28 JUNI :

Het Rode Kruis wil tegen eind dit jaar opnieuw drie centra voor asielzoekers sluiten. Het gaat om Wilsele, Oostende en Avelgem. In Vlaanderen blijven er nog zes over. Het aantal asielzoekers daalt.

De gerechtelijke politie en het Hoog Komitee van Toezicht vallen binnen in een kantoor van de Generale Bank in Sint-Niklaas. Er wordt gezocht naar mogelijke onregelmatigheden in de rekeningen van Domo, een dochter van de Beaulieu-groep.

De Brusselse onderzoeksrechter Damien Vandermeersch houdt twee in Brussel verblijvende Ruandese burgemeesters aan die verdacht worden van medeplichtigheid aan de volkerenmoord van vorig jaar in Ruanda.

DONDERDAG 29 JUNI :

In een uitspraak ten gronde verbiedt de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde een basisschool uit die stad om meisjes-leerlingen te weigeren. De Antwerpse rechtbank gaf eerder, ook in een uitspraak ten gronde, een school in Zwijndrecht wel dat recht.

Volgens de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) voldoet slechts 15 procent van de Vlaamse waterlopen aan de uiterste minimumnormen die de Vlaamse Gemeenschap in 1987 heeft vooropgezet.

Op basis van procedurefouten vernietigt het Europees hof van justitie in Luxemburg een boete van meer dan een miljard frank, die de Europese kommissie in 1990 oplegde aan Solvay wegens kartelvorming op de markt van natriumcarbonaat.

Volgens een onderzoek van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie (IHE) zijn vorig jaar tijdens de zeer warme zomerperiode 1.226 sterfgevallen meer genoteerd dan anders. De ozonkoncentratie, die ook deze week de eerste alarmgrens van 180 mikrogram per kubieke meter bereikt, is mogelijk één van de oorzaken. Minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) wacht de definitieve konklusies af.

De steden Gent en Antwerpen sluiten een lening bij het Gemeentekrediet die hen toelaat hun schulden bij de Vlaamse overheid op een goedkopere manier terug te betalen.

VRIJDAG 30 JUNI :

Twee elektronikabedrijven, het Waalse Thomson-CSF en het Franse Thomson-Sitra, werken volgens De Standaard aan een defensiesysteem voor vier nieuwe mijnenvegers waarvan de bouw, door Béliard-Polyship, voorlopig verboden is door de raad van state. Het gaat om een bestelling van 450 miljoen frank.

De korrektionele rechtbank in Antwerpen veroordeelt Constant Van Marcke van rederij Flandria tot twee jaar met uitstel en 500.000 frank boete wegens fiktieve fakturen.

ZATERDAG 1 JULI :

Jean Gol (53) volgt zichzelf op als voorzitter van de PRL. Hij is de enige kandidaat.

Volgens de Britse krant Daily Telegraph wijst een voedingsinspektie in Engeland uit dat Belgische paté te veel clenbuterol bevat.

In de Financieel Ekonomische Tijd stelt hoofdaandeelhouder Patrick Depuydt een vereffening van kristalfabrikant Val Saint Lambert in het vooruitzicht.

ZONDAG 2 JULI :

Naar schatting 120.000 mensen volgen het dubbele rockfestival van Torhout (zaterdag) en Werchter. In Werchter kwamen vorig weekend al 140.000 mensen naar het koncert naar de Rolling Stones, en de week daarvoor zo’n 60.000 naar een optreden van Bon Jovi.

Brussel weert de georganizeerde bedelarij.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content