VRIJDAG 2 JUNI :

België telde eind mei 486.257 volledig werklozen. Dat zijn er 8.560 meer dan een maand tevoren, maar 14.280 minder dan een jaar geleden. Vooral in Wallonië steeg de werkloosheid fors.

Uit een doorlichting besluit de liga voor mensenrechten dat asielzoekers niet meer welkom zijn in België.

DINSDAG 6 JUNI :

De 75 nieuw gekozen Brusselse parlementsleden leggen de eed af tijdens de eerste plenaire vergadering van de hoofdstedelijke raad. Op de openingszitting van het Waalse parlement spreken 75 Waalse parlementsleden hun trouw aan de grondwet uit.

Het Front National (FN) dient officieel klacht in bij de senaat tegen de verwerping van zijn lijsten voor de voorbije senaatsverkiezingen.

Op 80-jarige leeftijd overlijdt komponist Jan Decadt.

Volksvertegenwoordiger en ex-minister Jos Dupré (CVP) ontkent dat hij Karel Van Noppen zou bedreigd hebben. Flor, de broer van de vermoorde inspekteur-dierenarts, had dat verklaard aan het weekblad Humo.

WOENSDAG 7 JUNI :

In het kader van de kwalifikatieronde van het EK’96 wint de nationale voetbalploeg met 0-5 van Macedonië.

De korrektionele rechtbank veroordeelt baron Benoît de Bonvoisin tot drie jaar cel en een boete van 500.000 frank wegens fiskale inbreuken, schriftvervalsing en oplichting.

De Gentse korrektionele rechtbank veroordeelt de gewezen hoogleraar in de toxicologie Aubin Heyndrickx tot één jaar cel met uitstel en een boete van 160.000 frank wegens valsheid in geschrifte en verduistering.

DONDERDAG 8 JUNI :

Brussel is officieel kandidaat om in het jaar 2000 tot Europese kulturele hoofdstad uitgeroepen te worden.

149 leden van de nieuwe federale kamer en de veertig rechtstreeks verkozen senatoren leggen tijdens de eerste plenaire zitting na de verkiezingen de grondwettelijke eed af.

PSC-voorzitter Gérard Deprez blijft partijvoorzitter en Europees parlementslid. Hij staat zijn senaatszetel af aan Joëlle Wilquet.

Als nieuwe minister van Milieu vertegenwoordigt Magda De Galan (PS) België op de Noodzeekonferentie in het Deense Esbjerg.

Op de zetel van het Vlaamse Ekonomisch Verbond (VEV) is de Vereniging van Vlaamse Ruimtevaart-industriëlen (VRI) opgericht.

De nieuwe raad van bestuur kiest dokter Marleen Boelaert tot nieuwe voorzitter van Artsen zonder Grenzen België.

VRIJDAG 9 JUNI :

Tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen bereiken CVP en SP een akkoord over een grotere autonomie van de scholen. Voorts willen ze de scholen aansporen tot meer en ook netoverschrijdende samenwerking en zullen ze de niet-objektief gerechtvaardigde verschillen in werkingstoelagen tussen het vrij en het overheidsonderwijs geleidelijk aan afbouwen.

De VU en het Vlaams Blok tekenen bezwaar aan tegen de aanwezigheid van Christian Van Eyken, FDF-burgemeester van Linkebeek, in de Vlaamse raad. Van Eyken kwam bij de verkiezingen van 21 mei op voor de Franstalige eenheidslijst UF (Union des Francophones). Volgens de VU en het Vlaams Blok verbiedt het taaldekreet dat in Vlaanderen tweetalige stembiljetten worden geteld.

Op een bijeenkomst van internationale strijders tegen het witwassen van geld meldt de Belgische cel voor financiële informatie (Cif) dat ze tijdens de eerste achttien maanden van haar bestaan 199 dossiers overmaakte aan de prokureur des konings. Ze slaan op een bedrag van 30 miljard frank. De cel onderzoekt nog 404 andere dossiers.

MAANDAG 11 JUNI :

Uit een officieel regeringsrapport over alle leden van de kristelijke, socialistische en onafhankelijke ziekenfondsen blijkt dat de sterftecijfers onder de leden van het socialistische ziekenfonds boven het gemiddelde liggen.

De kamer houdt zijn eerste plenaire zitting van het parlementair jaar.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content