Maandag 22 januari.

Gewezen Volksunie-senator Robert Vandezande overlijdt op 78-jarige leeftijd. Hij is de geestelijke vader van het Septemberdecreet van 1973, dat tot de vernederlandsing van het bedrijfsleven leidde.

– Het aantal treinreizigers zonder geldig vervoersbewijs is het afgelopen jaar tot 160.000 opgelopen, de helft meer dan het jaar voordien.

– De adellijke familie De Merode biedt een uniek natuurgebied rond Averbode te koop aan. Het gaat om een domein van 1500 hectare.

Dinsdag 23 januari.

De aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking worden vanaf volgend jaar verhoogd. De maatregel kost de Vlaamse regering 1,7 miljard frank.

– De milieuvergunning voor de verbrandingsoven in Drogenbos wordt door het hof van beroep in Brussel vernietigd.

– De regering wil een strengere aanpak van de handel in gestolen doktersvoorschriften. Vooral drugs- en medicijnverslaafden hebben veel geld voor de doktersbriefjes over.

Woensdag 24 januari.

Vlaams minister van Welzijn Mieke Vogels (Agalev) wil de adoptieprocedure korter en goedkoper maken. De hervorming volgt op een aanhoudende stroom klachten van kandidaat-adoptieouders.

– Het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding gaat in beroep tegen de vrijspraak van twee MIVB-veiligheidschefs die van racisme werden beschuldigd.

Donderdag 25 januari.

Vlaams minister-president Patrick Dewael (VLD) wil nieuwe coalitiegesprekken over de verdeling van de Vlaamse bevoegdheden. De verdere staatshervorming maakt een nieuwe onderhandelingsronde volgens hem noodzakelijk. ( Zie ook pag. 13)

– Beursstudenten die een jaar moeten overdoen of een aanvullend studiejaar willen volgen, krijgen voortaan de kans om nog één keer een nieuwe studiebeurs aan te vragen.

– Politie en parket krijgen meer bevoegdheden om bezittingen van maffiabendes in beslag te nemen. Minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) heeft daarover een wetsvoorstel klaar.

– In het Limburgse Heers wordt het derde geval van gekkekoeienziekte ontdekt sinds de start van veralgemeende testen op runderen.

Vrijdag 26 januari.

Het voormalige vakantiecentrum Zon & Zee in Westende kan wel degelijk asielzoekers ontvangen. De Brusselse rechter in kort geding verklaart de klacht van 34 handelaars onontvankelijk.

– De ziekenfondsen moeten de premies afschaffen die niet rechtstreeks met gezondheidszorg te maken hebben. Dat beslist minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP).

– De regering mag de petroleumsector dwingen om een miljard frank te betalen als bijdrage in de energiecheques voor gezinnen met een laag inkomen. Dat beslist de Raad van State.

Zaterdag 27 januari.

Prinses Marie-José, dochter van koning Albert I en tante van Albert II, overlijdt in Zwitserland op 94-jarige leeftijd. In 1946 mocht ze zich gedurende een kleine maand koningin van Italië noemen.

Zondag 28 januari.

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Johan Sauwens (VU) gaat niet op het voorstel van VLD-voorzitter Karel De Gucht in om de rondzendbrief van gewezen minister Leo Peeters (SP) over de taalwetten in faciliteitengemeenten te laten intrekken.

– Brussels VU-ID-parlementslid Sven Gatz wordt verkozen tot woordvoerder van ID21.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content