MAANDAG 11 DECEMBER.

Met de aanleg van een stadsdistributiecentrum in de havenzone willen de stad Brussel en het Hoofdstedelijk Gewest tegen 2003 vrachtwagens uit de Brusselse binnenstad weren.

ù Vlaams minister van Energie Steve Stevaert (SP) ontvangt het Windplan Vlaanderen. In het plan is sprake van vijfhonderd tot duizend windmolens, die minstens een half miljoen gezinnen milieuvriendelijke elektriciteit kunnen bezorgen.

DINSDAG 12 DECEMBER.

Het nieuwe automatische systeem waarmee DNS België internetdomeinen registreert, start met één dag vertraging. DNS verwacht de registratie van 50.000 nieuwe domeinnamen.

WOENSDAG 13 DECEMBER.

Sinds de invoering van de snel-Belgwet op 1 mei van dit jaar hebben ruim 20.000 mensen, die al jaren in ons land wonen, een Belgische identiteitskaart aangevraagd. Dat zegt minister van Justitie Marc Verwilghen (VLD) in de kamercommissie Justitie.

ù Het jurisdictioneel college van Brussel vernietigt de verkiezingsuitslag van Molenbeek wegens onregelmatigheden bij de telling van de magnetische kaarten.

ù Minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke (SP) komt met de vakbonden overeen dat ambtenaren voortaan verschillende jaren afwezig kunnen zijn zonder hun pensioenrechten te verliezen.

DONDERDAG 14 DECEMBER.

Joz Wyninckx stapt op als voorzitter van de deontologische commissie van de SP. Dat doet hij omdat SP-voorzitter Patrick Janssens te laat reageerde op een artikel in Knack, waarin Wyninckx een ‘arrangeur’ en ‘politiek onbenul’ wordt genoemd.

ù De kamerleden Joos Wauters (Agalev) en Marie-Thérèse Coenen (Ecolo) dienen een wetsvoorstel in dat alle vrachtverkeer tussen zaterdag 22 uur en zondag 22 uur verbiedt.

ù Dertig procent van de Belgische varkensstapel is met salmonella besmet. Dat leert een onderzoek uit ’98 en ’99 in opdracht van het ministerie van Landbouw.

ù Een dertigtal militanten van Greenpeace voert voor de hoofdzetel van de NAVO actie tegen het Star-Warsplan.

VRIJDAG 15 DECEMBER.

De regering koopt twee vakantiecentra – Zon en Zee in Westende en Hengelhoef in Houthalen – om 1500 extra asielzoekers op te vangen.

ù Op het overlegcomité besluiten de federale regering en de deelstaatregeringen de communautaire akkoorden van het aflopende jaar gelijktijdig uit te voeren.

ù De Vlaamse regering keurt een masterplan voor de Antwerpse mobiliteit goed. Het plan kost 60 miljard frank, gespreid over tien jaar. De financiering komt onder meer van tolheffing op de ring.

ù De raad van procureurs vindt de bevoegdheden van het nog op te richten federale parket te uitgebreid en te vaag.

ZATERDAG 16 DECEMBER.

Bij een botsing tussen Serviërs en Belgische KFOR-soldaten in het Kosovaarse Leposavic vallen twee doden. De DOS-partijkoepel van de Joegoslavische president Vojislav Kostunica verwijt de Belgische militairen ‘onverantwoordelijk gedrag’.

ù CCC-kopstuk Pierre Carette kondigt een hongerstaking aan omdat zijn verzoeken tot vrijlating telkens worden afgewezen.

ZONDAG 17 DECEMBER.

De onderhandelaars van SP, VLD, Agalev en CVP raken het eens over een bestuursakkoord voor Antwerpen.

ù Op een congres beslist Ecolo tot verdere deelneming aan de regeringen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content