VRIJDAG 26 APRIL :

Vijfduizend ambtenaren van het Brusselse gewest staken. Ze kanten zich tegen het examen dat de Brusselse regering contractuele ambtenaren wil laten afleggen. Wie niet slaagt, zou zijn baan verliezen. (zie ook p. 34.)

ZONDAG 28 APRIL :

Op het Vlaams Nationaal Zangfeest in Flanders Expo in Gent vraagt voorzitter Hugo Portier om de splitsing van de sociale zekerheid en om amnestie.

De middenstandsvereniging NCMV sluit zich aan bij het pleidooi van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen voor een minder ingewikkelde milieuwetgeving. De kmo’s moeten de kans krijgen om te groeien, aldus NCMV-topman Jan Steverlynck.

MAANDAG 29 APRIL :

Jean-Louis Stalport mag van de raad van bestuur van de RTBF aanblijven als administrateur-generaal. Hij moet wel afstand doen van de nevenfuncties die hij vervult in diverse RTBF-filialen. Stalport werd begin deze maand veroordeeld in de Uniop-smeergeldzaak.

Het Internationaal Ruanda-tribunaal wil de Ruandese ex-kolonel Theoneste Bagosora vervolgen voor zijn aandeel in de genocide. Daardoor komt diens uitlevering aan België in het gedrang. België wil Bagosora vervolgen wegens de moord op tien Belgische para’s in april 1994. (zie ook p. 12.)

In Molenbeek breken rellen uit tussen migrantenjongeren en de politie. Eerder schoot een politieagent een vluchtende Bosnische gangster neer. Het Brusselse gerecht onderzoekt de omstandigheden waarin de schietpartij plaatsvond.

Uit een onderzoek van de Artsenkrant blijkt dat één op drie Belgen niet weet tegen welke ziekten hij gevaccineerd is. Ook het belang van herhalingsinentingen wordt onderschat.

Virgin Atlantic Airways neemt 90 procent van de aandelen van de Belgische luchtvaartmaatschappij EBA over. EBA wordt omgedoopt tot Virgin Express.

WOENSDAG 1 MEI :

Op 5 mei zal een rogatoire commissie de Vlaamse trucker Willy De Decker in Turkije ondervragen over de drugssmokkel waarvan hij beschuldigd wordt. De Decker zit al sinds februari in de gevangenis in Izmir.

De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling stelt IVK-keurder Gery Germonpré in voorlopige vrijheid. Germonpré zat zes weken in voorarrest op beschuldiging van actieve en passieve corruptie.

DONDERDAG 2 MEI :

In Vlaanderen daalde het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen voor de tweede opeenvolgende maand (van 212.762 naar 211.255). Er zijn 1.507 vooral vrouwelijke uitkeringsgerechtigden minder. De jeugdwerkloosheid daalt niet omdat schoolverlaters zich aanmelden voor een wachtuitkering.

De Kamer verscherpt het verbod op landmijnen die tegen personen zijn gericht. Het leger wou 120.000 mijnen in voorraad houden, maar moet dit aantal nu terugschroeven tot enkele duizenden.

De Antwerpse Rechtbank van Koophandel verklaart het Antwerps Sportpaleis failliet.

Het nationaal comité van de socialistische ambtenarenvakbond ACOD stemt in met het sociaal akkoord dat de Belgische overheden en sociale partners vorige week goedkeurden.

ZATERDAG 4 MEI :

Het partijbestuur van het extreem-rechtse Front National kiest Daniel Feret opnieuw tot voorzitter. Enkele weken terug nam hij plotseling ontslag wegens onenigheid binnen de partij.

MAANDAG 6 MEI :

Op 91-jarige leeftijd overlijdt in Brussel kardinaal Leo Jozef Suenens. Van 1961 tot 1980 was hij aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Suenens speelde een belangrijke rol in het Tweede Vaticaans Concilie en in de oecumenische beweging. (zie ook p. 15.)

Het personeel van de Brusselse metro voert een langzaam-aan-actie. Na enkele incidenten, vorige week, willen de bestuurders dat het metronetwerk op veiligheid nagekeken wordt.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content