Maandag 29 november.

Het Brusselse Sint-Lucasziekenhuis haalt een wereldprimeur met de eerste succesvolle transplantatie van een stuk lever van een levende donor.

Dinsdag 30 november.

Vijfhonderd personeelsleden van de Waalse kinderdagverblijven betogen in Brussel naar aanleiding van de sluiting van twaalf crèches van de Franstalige gemeenschap. Hierdoor verliezen tachtig mensen hun baan.

ù Michel Nihoul komt voorlopig niet vrij. De commissie voor Voorwaardelijke Invrijheidsstelling houdt haar beslissing nog in beraad.

ù De Lijn moet zich voorbereiden op de exploitatie van treinverbindingen, vindt minister van Mobiliteit Steve Stevaert (SP). Het zou de bedoeling zijn dat De Lijn in de toekomst de regionale en plaatselijke spoorlijnen exploiteert.

Woensdag 1 december.

Het aantal asielaanvragen in België is hoger dan ooit. Er werden al 31.093 aanvragen ingediend in 1999.

ù Continental Printing, een drukkerijgroep die zeventien grafische bedrijven groepeert en zo’n zevenhonderd mensen tewerkstelt, is failliet. De werknemers zouden zeker tot februari aan de slag kunnen blijven.

ù Noël Slangen van het reclamebureau Slangen & Partners wordt deeltijds communicatie-expert van premier Guy Verhofstadt (VLD). Hij zal het communicatie- en voorlichtingsbeleid van de regering vormgeven.

ù Het hoofd van de geriatrische afdeling van het Antwerpse Sint-Elisabethziekenhuis wordt ervan verdacht meerdere bejaarde vrouwen seksueel misbruikt te hebben.

Donderdag 2 december.

CVP-senator Sabine de Bethune dient een wetsvoorstel in tegen geweld in de opvoeding van kinderen. Het voorstel richt zich vooral tegen fysieke straffen en vernederende behandelingen.

ù De drukte op de Vlaamse wegen neemt sneller toe dan verwacht. Dat blijkt uit tellingen van de Vlaamse gemeenschap. Een dag in het weekeinde is nu al drukker dan een weekdag in ’85.

ù VT4 mag in Vlaanderen blijven uitzenden met een Britse licentie. De Raad van State schorst de beslissing van het Vlaams Commissariaat voor de Media die de zender verplichtte met een Vlaamse zendvergunning te werken.

Vrijdag 3 december.

In België sterven per miljoen inwoners tussen 45 en 74 jaar vierduizend mensen aan kanker. België staat daarmee tweede op de ranglijst in de Europese Unie.

ù In twee gevallen van de klachten tegen Coca-Cola in oktober zouden de consumenten zelf geknoeid hebben met de drankjes. Er werden Prozac en detergenten in de cola teruggevonden, producten die onmogelijk in de fabriek zelf in de flesjes konden terechtkomen.

ù Bij de Verlipack-vestiging in Ghlin ondertekenen vakbonden en curatoren een sociaal akkoord met de nieuwe overnemer Dominique Balcaen.

ù Regeringscommissaris Freddy Willockx (SP) krijgt van de ministerraad de opdracht de omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetten op te volgen. België heeft hierin een achterstand van zo’n 150 richtlijnen.

Zaterdag 4 december.

Robert Beyer, de man die in de jaren tachtig betrokken was in een aantal ophefmakende rechtszaken, komt vrij. Zijn kompaan Madani Bouhouche blijft voorlopig in de cel.

ù De wapenexport uit België steeg in 1998 met zeventig procent, van 7,4 naar 12,5 miljard frank.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content