MAANDAG 11 MAART :

Uit de bespreking van het Blunderboek het jaarlijks rapport van het Rekenhof over de werking van de Vlaamse overheid door de subcommissie Financiën van het Vlaams parlement blijkt dat geen enkele ten onrechte uitbetaalde studietoelage ooit teruggevorderd werd.

Na een ontmoeting met de Palestijnse president Yasser Arafat en de Israëlische premier Shimon Peres, beklemtoont Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke (SP) dat het vredesproces meer dan ooit moet voortgezet worden. Volgens Derycke mag Europa Peres en Arafat nu in geen geval in de steek laten.

De Belg Luc Nilis, voetballer bij het Nederlandse PSV Eindhoven, wordt door zijn collega’s gekroond tot beste profvoetballer van Nederland in het jaar 1995.

DINSDAG 12 MAART :

In zijn eerste boek ?Ongewone tijden, open brief aan de Vlaming” formuleert Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CVP) persoonlijke bedenkingen over de ?ongewone maatschappelijke verschuivingen” in de hedendaagse samenleving.

De Bond Beter Leefmilieu, het Wereldnatuurfonds en Inter Environnement Wallonie waarschuwen voor watervervuiling als gevolg van het toenemend gebruik van pesticiden. In België worden jaarlijks tien miljoen kilogram pesticiden verkocht.

In het dagblad Le Soir pleit voorzitter van het Waals parlement Guy Spitaels (SP) voor het optrekken van de brugpensioenleeftijd naar zestig jaar. Spitaels is bezorgd over het gegeven dat in 2030 één Belg op drie ouder zal zijn dan zestig, wat de pensioenkas zwaar onder druk zal zetten.

WOENSDAG 13 MAART :

In één op vier van de tankstations, die vorig jaar door de inspectiedienst van Economische Zaken gecontroleerd werden, blijkt de verkochte diesel vermengd te zijn met huisbrandolie. Zo wordt jaarlijks ettelijke miljoenen aan accijnzen ontdoken.

Voormalig Navo-secretaris Willy Claes wordt verkozen tot voorzitter van de SP-afdeling Hasselt. Hij volgt daarmee interim-voorzitter Steve Stevaert op.

WOENSDAG 13 MAART :

Uit gegevens van het Centrum voor Medische Genetica van het Universitair Ziekenhuis Gent blijkt dat van vijftien procent van de kinderen in ons land de wettelijke vader niet de biologische vader is.

VRIJDAG 15 MAART :

De Lommelse burgemeester en SP-Kamerlid Louis Vanvelthoven wordt samen met zijn zoon, zijn echtgenote en zijn dochter door het Antwerpse Hof van Beroep vrijgesproken. Hij was beschuldigd van belangenvermenging bij de verkoop van gemeentegrond in Lommel.

In Gent leggen werknemers van de Volvo-fabriek gedurende enkele uren spontaan het werk neer. Aanleiding was een hoogoplopend conflict tussen een ploegbegeleider en zijn overste.

Uit een gezamenlijke studie van de Antwerpse universiteit UIA en de Gentse Universiteit blijkt dat 34 procent van de jongens en 19 procent van de meisjes tussen vijftien en achttien ooit drugs gebruikten. Het merendeel stopte wel na korte tijd met experimenteren.

Wetenschappers van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol en het bedrijf IBA in Louvain-La-Neuve vonden een nieuwe manier om radio-isotopen te produceren. Dat is belangrijk voor de nucleaire geneeskunde, die gebruikt wordt bij diagnose en behandeling van kanker.

ZATERDAG 16 MAART :

Twee Vlamingen worden gelauwerd met de literaire onderscheiding De Gouden Uil : Guido Van Heulendonk in de categorie fictie voor zijn boek ?Paarden zijn ook varkens” en Joris Van Parys voor zijn biografie van Frans Masereel.

ZONDAG 17 MAART :

Fernand Vanhemelryckwordt verkozen tot voorzitter van het Davidsfonds. Hij volgt daarmee Lieven Van Gerven op die eind vorig jaar ontslag nam na een geschil met de raad van bestuur.

Minister-president Luc Van den Brande : persoonlijke bedenkingen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content