MAANDAG 4 MAART :

Kardinaal Godfried Danneels ondergaat in het universitair ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven een hartoperatie. Volgens de behandelende artsen is de ingreep geslaagd.

De Britse kustwacht legt twee Zeebrugse vissersboten aan de ketting. De Z.50 Tijl werd door de marine opgeleid wegens vissen binnen de Britse territoriale wateren. De Z.196 bleek verboden netten aan boord te hebben.

Het Hoog Comité van Toezicht staakt en betoogt om te protesteren tegen de loonsverlaging en de splitsing die de dienst te wachten staat. Volgens geruchten zou de helft van de speurders bij de gerechtelijke politie ondergebracht worden.

De nationale werkloosheid is de afgelopen maand februari gedaald onder de symbolische 500.000-grens. België telt nu 494.682 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 15.534 minder dan eind januari. Toch zijn er nu amper 0,3 procent minder dan verleden jaar.

DINSDAG 5 MAART :

Van 1 oktober af moet wie grond verkoopt een ?bodemattest” kunnen voorleggen. Daaruit moet blijken of de grond vervuild is en, zo ja, hoe erg. De Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (Ovam) zal de attesten afleveren.

De directie van Aquafin wordt in het Vlaams parlement op de rooster gelegd. Ondanks miljardeninvesteringen verbetert de kwaliteit van onze waterlopen nauwelijks. Aquafin bemoeilijkt bovendien elke controle en vergoedt haar aandeelhouders te royaal, zo menen VLD, Agalev en SP.

Belgische bedrijven creëerden vorig jaar 2.100 nieuwe arbeidsplaatsen in Frankrijk. Daarmee is België, volgens de Franse investeringsdienst Datar, na Duitsland en Groot-Brittannië de derde investeerder in Frankrijk wat het aantal industriële vestigingen betreft.

Vlaams minister van EconomieEric Van Rompuy (CVP) stelt voor om bedrijven per personeelslid 10.000 frank belastingaftrek te bieden als ze hun personeelsbestand minstens op peil houden. Hij kondigt ook aan dat bedrijven voortaan expansiesteun kunnen genieten voor immateriële activa.

WOENSDAG 6 MAART :

Volgens het jaarverslag van de Europese Commissie is de concurrentiekracht van de Belgische economie van 1990 naar 1995 met bijna 13 procent gedaald in vergelijking met 19 handelspartners. Loonkosten en werkloosheidsuitkeringen zouden daarom omlaag moeten.

DONDERDAG 7 MAART :

Na de aanhouding in Turkije van vrachtrijder Willy De Decker worden in het Mechelse zes mensen gearresteerd. Vermoedelijk zijn ze betrokken bij internationale smokkel van chemicaliën die gebruikt worden bij het aanmaken van heroïne.

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed waardoor mensen die door overmatige schuldenlast in de marginaliteit verzeilen, eventueel van de rechter een deel van hun schulden kwijtgescholden kunnen krijgen.

VRIJDAG 8 MAART :

Leden van het Hoog Comité van Toezicht vallen binnen in de privé-woning van Jan De Clerck, zaakvoerder van de tapijtenfabrieken van de Domo-groep. De huiszoeking maakt deel uit van het Beaulieu-dossier, waarin de relaties tussen de textielgroep en de Administratie Ruimtelijke Ordening onderzocht worden.

ZONDAG 10 MAART :

Op de Europese atletiekkampioenschappen in zaal in Stockholm wint Erik Wymeersch de 200 meter.

Tijdens een meeting van het Actiecomité Vlaamse Sociale Zekerheid pleit de Vlaamse Beweging voor een volledige splitsing van de sociale zekerheid.

Zo’n 20.000 mensen betogen in Brussel om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken in het Franstalig onderwijs, dat aan forse besparingen toe is. De betoging was opgezet door de ouderverenigingen.

MAANDAG 11 MAART :

De 6.600 arbeiders van Opel Belgium leggen het werk neer uit protest tegen het hoge werkritme in de autofabriek.

Bij de commerciële zender VTM vervangt Vic HaenenLuc De Leersnyder als directeur-generaal. De Leersnyder kon zich niet vinden in de sanering, die de aandeelhouders voorstelden.

De ouders van leerlingen uit het Franstalig onderwijs protesteren.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content