VRIJDAG 9 FEBRUARI :

Vlaams minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) beslist het koninklijk domein van Opgrimbie niet als landschap te beschermen. Dat maakt de weg vrij voor de bouw van een klooster op dat terrein.

FDF’erDidier Gosuin stapt uit de Franse Gemeenschapsraad om zich te concentreren op het Brussels Gewest, waarin hij minister van Leefmilieu is. Françoise Wiart vervangt hem.

Schuldeiser Anhyp vraagt het faillissement aan van het Antwerpse Sportpaleis. De NV Sportpaleis staat voor 476 miljoen frank in het rood bij de spaarkas.

De ministerraad keurt twee uitvoeringsbesluiten goed bij het wetsvoorstel- Lallemand : de voorwaarden voor een behandeling van drugsgebruikers met metadon en de procedure voor het ruilen van spuiten bij apothekers.

De Brugse chirurgLuc Vanderheyden opereert per telefoon en met de hulp van een computergestuurde robot een patiënt die enkele honderden kilometer verder in het Nederlandse Nieuwegein op de operatietafel ligt. De ingreep is een medische wereldprimeur.

ZONDAG 11 FEBRUARI :

Een groep belgicisten richt de partij EDB (Eendracht der Belgen, Entente des Belges, Eintracht der Belgier) op.

MAANDAG 12 FEBRUARI :

Het PSC-bestuur bekrachtigt de kandidatuur van Joëlle Milquet, Charles-Ferdinand Nothomb en André Rossignon voor de opvolging van Gérard Deprez als partijvoorzitter.

Minister van Sociale Zaken Magda De Galan (PS) kant zich tegen de paradox dat verzorging in het ziekenhuis voor een patiënt goedkoper uitvalt, terwijl thuisverzorging zwaarder weegt op het Riziv-budget.

In zijn boek?Rwanda. Trois jours qui ont fait basculer l’histoire.” beweert professor Filip Reyntjes dat het vliegtuig van de Ruandese president Juvénal Habyarimana op 6 april 1994 werd neergehaald door Franse raketten. (zie ook p. 29.)

Voorzitter van de Generale Bank Fred Chaffart sluit een betrokkenheid van zijn bank bij een bankenfusie niet uit, maar beweert dat een goed beheerde Belgische bank alleen kan standhouden. Volgens Chaffart zal de toename van het elektronisch en telefonisch bankieren een afbouw van de werkgelegenheid in de sector veroorzaken.

DINSDAG 13 FEBRUARI :

In 1995 sloot de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 22.274 werklozen uit omdat ze ?abnormaal langdurig werkloos” waren.

DONDERDAG 15 FEBRUARI :

Buitenlandse Zaken onderzoekt de klachten tegen Edmond Leonard, de Belgische ereconsul in het Marokkaanse Tanger. Belgen, die daar in de gevangenis verbleven, beschuldigen Leonard van nalatigheid bij de hulpverlening en het opstrijken van geld voor bewezen diensten.

Op 63-jarige leeftijd overlijdt acteur, regisseur en theaterdirecteur Marc Andries.

VRIJDAG 16 FEBRUARI :

De CSPO (Confederatie van Social Profit Ondernemingen) vraagt de regering om vooral werkgelegenheid te creëren in de ?zachte” sectoren. De CSPO betreurt haar afwezigheid op het banenoverleg.

Vanaf 1997 krijgen vrouwen gelijke toegang tot nachtarbeid. De regering keurt in die zin een wetsaanpassing goed.

Het Vlaams Economisch Verbond (VEV) pleit voor vernieuwingen op de arbeidsmarkt en hekelt de werking van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). VDAB-topman Yvan Bostyn en minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans (CVP) betreuren de kritiek.

ZATERDAG 17 FEBRUARI :

In Bastenaken vestigt zwemmer Frederik Deburghgraeve een wereldrecord op de 100 meter schoolslag in een 25-meterbad.

Minister van VolksgezondheidMarcel Colla (SP) ontkent elke betrokkenheid bij de zaak- Stuyck. In verband met het proces van deze facturenzwendel, dat begint op 7 maart, stapte eerder schepen Fons Geeraerts (SP) op uit de Antwerpse gemeenteraad.

De kandidaat-opvolgers van Gérard Deprez : Nothomb, Rossignon en Milquet (van links naar rechts).

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content