MAANDAG 19 FEBRUARI :

De Belgische luchtvaartgroep EBA, voor 51 procent eigendom van City Hotels, wordt voor bijna 2 miljard frank overgekocht door het Britse Virgin.

Het ministerie van Financiën meldt dat de Belgische openbare schuld eind januari 9.606 miljard frank bedroeg, 85 miljard meer dan eind december ’95.

De Franstalige Gemeenschapsregering en de onderwijsvakbonden bereiken geen overeenkomst over de hervorming van en de besparingen in het Franstalig onderwijs. De regering moet haar plannen doordrukken zonder het akkoord van de bonden, die op maandag 26 februari staken en op woensdag 28 februari, net als de Vlaamse leerkrachten, betogen in Brussel.

DINSDAG 20 FEBRUARI :

De regering en de privé-partners van Belgacom willen het Belgacom-personeel aandelen in hun bedrijf geven, als midden maart het consortium rond het Amerikaanse Ameritech zijn intrede doet in het bestuur. De vakbonden hadden een gebaar gevraagd na alle toegevingen van de jongste jaren.

Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP) zegt dat een regeringsmissie naar Zaïre binnenkort mogelijk is. België wil betrokken zijn bij de voorbereiding van de Zaïrese verkiezingen.

Het Osi-team, de antifraudecel van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (Abos), krijgt de toelating om mogelijke fraude bij de levering van een ontziltingsinstallatie in Kaapverdië te gaan onderzoeken. In september vorig jaar werd die toelating geweigerd, wat tot een grote malaise binnen het Osi-team leidde.

WOENSDAG 21 FEBRUARI :

VLD-fractieleider in het Vlaams parlement André Denys vraagt een externe doorlichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Die kreeg vorige week felle kritiek van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), wat leidde tot verontwaardiging bij directie en vakbonden van de VDAB, en bij minister van Tewerkstelling Theo Kelchtermans (CVP).

De Groepering der Visnijverheden laat beslag leggen op 24 schilderijen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel. De 12 bedrijven van de Groepering willen de staat dwingen om 35 miljoen frank ten onrechte geïnde keuringsrechten terug te betalen. Sinds in 1994 de wet gewijzigd is, dagen steeds vaker schuldeisers de staat voor de beslagrechter.

DONDERDAG 22 FEBRUARI :

Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in de Schelde evenveel vissoorten leven als rond de eeuwwisseling. De vervuiling, die de Schelde bijna klinisch dood had gemaakt, neemt volgens het rapport langzaam af.

VRIJDAG 23 FEBRUARI :

België zal in zijn buitenlandse politiek en buitenlandse handelsbetrekkingen meer aandacht besteden aan Azië. Dat zegt premier Jean-Luc Dehaene (CVP), die vertrekt voor een bezoek van een week aan Singapore, Vietnam en Thailand. In Bangkok zal hij de Europees-Aziatische conferentie bijwonen.

De Belgische regering geeft 60 miljoen frank steun aan Unaids, het gezondheidsproject tegen aids van de Verenigde Naties dat onder leiding staat van de Belg Peter Piot.

Drie van de vier meerderheidsfracties in de Kamer (CVP, PSC, PS) willen het ontwerp van asielwetgeving van minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) amenderen omdat het op bepaalde punten te streng wordt gevonden.

De Raad van State vernietigt de Koninklijke Besluiten uit ’94 die de oprichting van isoleercellen in de gevangenissen van Brugge en Lantin mogelijk maakten, omdat geen onderscheid werd gemaakt tussen jonge en volwassen gevangenen.

ZATERDAG 24 FEBRUARI :

Volgens de sociale inspectie van de provincie Limburg heeft de helft van de vorig jaar gecontroleerde werkgevers zwartwerkers in dienst.

Reginald Moreels : Zaïre-missie is mogelijk.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content