MAANDAG 29 JANUARI :

De Westvlaamse ondernemer Aimé Desimpel verkoopt een meerderheidsbelang in zijn baksteengroep aan de Britse industriële groep Hanson. Die brengt een openbaar bod uit op de rest van de aandelen van het beursgenoteerde bedrijf. (zie ook p. 40.)

De senaat zal één keer per jaar een communautair debat houden over alle ?knelpunten” tussen de deelstaten. Dat beslissen alle senaatsfrakties, het Vlaams Blok uitgezonderd.

De Vlaamse minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans (CVP) sluit met de geneesmiddelensektor een overeenkomst voor de inzameling en verwerking van vervallen geneesmiddelen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) staat positief tegenover een aanpassing van de faillissementswetgeving, waardoor een bedrijf in moeilijkheden vlugger ademruimte krijgt.

DINSDAG 30 JANUARI :

Vier CVP-kamerleden dienen een wetsvoorstel in om de wet- Lejeune aan te passen en minder strafverkorting mogelijk te maken voor zware kriminelen.

De Franstalige liberalen in de kamer vragen kamervoorzitter Raymond Langendries (PSC) een debat over de werkgelegenheid te organizeren. De PRL-FDF-fraktie wil hiermee de impasse doorbreken, waarin de volksvertegenwoordiging zich bevindt.

Socioloog en hoogleraar Mark Elchardus wordt voorzitter van het overkoepelende Nationaal Verbond voor Socialistische Mutaliteiten.

WOENSDAG 31 JANUARI :

De omzet tijdens de koopjesperiode daalde met tien tot twintig procent tegenover dezelfde periode in 1995. Dat berekende de organizatie voor zelfstandige ondernemers NCMV.

PremierJean-Luc Dehaene (CVP) bestempelt de benoeming van Nico Droeven als ?ombudsman” voor Voeren op het kabinet van de Waalse minister-president Robert Collignon (PS) als ?een nutteloze provokatie.” Collignon repliceert dat Droeven geen bemiddelaar of ombudsman maar gewoon kabinetsmedewerker is.

DONDERDAG 1 FEBRUARI :

Eind januari telde Vlaanderen 233.500 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 1.422 of 0,6 procent meer dan een jaar geleden.

Minister van VolksgezondheidMarcel Colla (SP) bereidt een koninklijk besluit voor dat het mengen van voedingswaren met flippo’s verbiedt. De maatregel komt er na het overlijden van een vrouw die een flippo inslikte tijdens het nuttigen van een pakje chips.

Bij de besprekingen over een grote fusie in de Belgische banksektor valt het Gemeentekrediet af en verkennen de BBL en de Generale Bank voorts het terrein. Dat meldt Le Soir.

Het centraal rentetarief daalt van 3,40 procent naar 3,30 procent, het laagste peil in meer dan dertig jaar.

VRIJDAG 2 FEBRUARI :

De minister van Ambtenarenzaken André Flahaut (PS) verbiedt ruim twintig federale besturen en ministeries personeel te werven en te bevorderen, omdat ze niet in orde zijn met hun taalkaders.

ZATERDAG 3 FEBRUARI :

Het partijbureau van het Front National bevestigt Daniel Ferret in zijn funktie van voorzitter. Eerder had het FN-kamerlid Marguerite Bastien de VZW Nationaal Front-Front National opgericht en de ontbinding van het FN geëist.

De arbeiders van Forges de Clabecq in Tubeke betogen voor het behoud van het bedrijf. De staalfabriek verkeert in financiële mogelijkheden en kan niet rekenen op nog veel steun van het Waalse gewest, de hoofdaandeelhouder.

MAANDAG 5 FEBRUARI :

Binnenlandminister Johan Vande Lanotte (SP) verbiedt de privé-bewakingsfirma Securitas te patrouilleren in een Borgerhoutse wijk. De wet op de privé-veiligheidsfirma’s sluit aktiviteiten op de openbare weg uit.

VolgensHet Belang van Limburg riskeren de zuivelboeren voor het melkjaar 1995-96 een overproduktie van 50 miljoen liter. Dat zou hen een gezamenlijke boete van 750 miljoen frank opleveren.

De arbeiders van Forges de Clabecq vragen het behoud van het bedrijf.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content