MAANDAG 8 JANUARI :

In een rapport van de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (Serv) pleiten de Vlaamse sociale partners voor een gewestelijk banenbeleid. Ze vragen homogene bevoegdheidspakketten op het vlak van landbouw, leefmilieu en wetenschappelijk onderzoek.

Oud-ministerAlain Van der Biest (PS) dient klacht in tegen onbekenden wegens schending van het onderzoeksgeheim. In een vuilniszak voor het Luikse justitiepaleis vond een voorbijganger gerechtsdokumenten met onder meer processen-verbaal van het onderzoek naar de moord op PS-kopstuk André Cools.

Op 27 januari verlengt Bert Anciaux zijn voorzitterschap van de VU. Er meldde zich geen enkele tegenkandidaat. Laurent Appeltans is de enige kandidaat voor de funktie van partijsekretaris.

DINSDAG 9 JANUARI :

De kamer richt een werkgroep op die onder leiding van professor Brice De Ruyver het drugsprobleem in kaart moet brengen.

Dominique Harmel stelt zich kandidaat om Gérard Deprez op te volgen als PSC-voorzitter.

WOENSDAG 10 JANUARI :

Minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP) spoort het Vlaamse parlement aan tot een debat over de financiële solidariteit van de randgemeenten met de steden.

Het ministerie van Landsverdediging draagt het beheer van de Dodengang in Diksmuide over aan het ministerie van Financiën. Dat moet tegen 1 april een nieuwe uitbater aanstellen.

Wegens ?een zeer lange en pijnlijke ziekte, mogelijk kanker” verloopt de uitlevering van de voormalige Agusta-topman Raffaelo Teti aan het Belgische gerecht moeizaam. Teti verblijft momenteel in Brazilië.

Minister van KultuurLuc Martens (CVP) pleit voor de ?onveranderde uitvoering” van het Europese arrest in de zaak van voetballer Jean-MarcBosman. Daarmee distantieert hij zich van premier Jean-Luc Dehaene (CVP), die bij zijn Europese kollega’s wil lobbyen voor een wijziging van het Europees verdrag.

Geldkoeriers van de bewakingsfirma Gmic zullen niet meer ’s nachts rijden. De direktie kan de veiligheid van haar personeel niet waarborgen. De beslissing vloeit voort uit een reeks overvallen op geldtransporten. Binnenlandminister Johan Vande Lanotte (SP) kant zich tegen een meer aktieve beveiliging of een betere bewapening van de geldtransporten.

De Antwerpse burgemeesterLeona Detiège (SP) verbiedt de tentoonstelling van honden en katten op de Vogelenmarkt.

DONDERDAG 11 JANUARI :

Het groot aantal bejaarden met infekties aan de luchtwegen en slachtoffers van valpartijen tijdens de voorbije ijzelperiode zorgt voor overvolle ziekenhuizen in Vlaanderen. In sommige klinieken geldt een opnamestop, andere logeren de patiënten in vrijgemaakte lokaaltjes of op de gang.

VRIJDAG 12 JANUARI :

Een fusie van de negentien Brusselse gemeenten is geen doel op zich. Dat antwoordt minister-president Charles Picqué (PS) in het Brusselse parlement op een reeks verklaringen en interpellaties over zijn eigen uitlatingen in verband met de financiële noodsituatie van de meeste Brusselse gemeenten. (zie ook p. 10)

De socialistische ambtenarenvakbond ACOD blijft bij zijn plan voor een 24-urenstaking, ?uiterlijk op 26 januari,” in alle overheidsdiensten.

Het Antwerpse hof van beroep stelt het proces van Jean-Pierre Van Rossem uit tot einde maart opdat één van de advokaten het dossier zou kunnen instuderen.

ZONDAG 14 JANUARI :

Een onbekende vrouw ontvoert een baby van één dag oud uit een ziekenhuis in Luik.

DINSDAG 16 JANUARI :

De ASLK, de marktleider voor het spaarboekje, verlaagt de basisrente op het boekje tot 2,50 procent. Dat is het laagste niveau sinds 1865, het jaar van de oprichting van de ASLK.

Het proces-Van Rossem werd opnieuw uitgesteld.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content