DINSDAG 19 DECEMBER :

De lezers van Knack en de luisteraars van Studio Brussel roepen de in februari vermoorde veearts-inspekteur Karel Van Noppen uit tot ?Man van 1995″ in de kategorie België. In de andere rubrieken zijn de laureaten Shimon Peres en Yasser Arafat (wereld), Frank Van Passel (kultuur), Dirk Sterckx (media), Brigitte Becue (sport) en de Rolling Stones (muziek).

WOENSDAG 20 DECEMBER :

De Belgische beroepsbond van sportjournalisten kiest de zwemmers Frederik Deburghgraeve en Brigitte Becue tot Sportman en Sportvrouw van het jaar.

De Nederlandstalige krantenuitgevers van de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) vragen inspraak bij de bepaling van een redaktiestatuut voor hun beroepsjournalisten. Mediaminister Eric Van Rompuy (CVP) wil met zo’n statuut de onafhankelijkheid van de redakties beveiligen tegen toenemende commercializering.

Volgens de chef van de generale staf van het leger, Willy Herteleer, is er vanaf 1998 zeker tien miljard frank aan bijkomende fondsen nodig voor herstruktureringen.

DONDERDAG 21 DECEMBER :

Een enquête van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (Nis) leert dat 798.754 Belgen meer dan 41 uren per week werken.

Het Antwerps stadsbestuur verkiest de aanleg van de HST-verbinding tussen Antwerpen en Nederland langs de E19. Eerder beloofde de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma België een kompensatie voor die keuze.

In het Egmontpaleis wordt de overeenkomst ondertekend tussen Belgacom en zijn nieuwe partners, het consortium van Ameritech, Tele Danmark en Singapore Telecom.

De lokale en de regionale belastingen stegen in Vlaanderen tussen 1989 en 1994 met bijna 50 miljard frank. Dat berekende het Vlaamse Ekonomisch Verbond (VEV).

VoorzitterFred Chaffart van de Belgische vereniging van banken pleit voor een omvorming van het Belgische banksysteem op Luxemburgse basis.

VRIJDAG 22 DECEMBER :

Het Waalse parlement keurt de begroting van het Waalse gewest voor 1996 goed. Met een tekort van 13,2 miljard frank beantwoordt die aan de norm van de hoge raad van financiën. Voorts kent het Waals parlement zijn politieke frakties een bijkomende dotatie van 133 miljoen frank toe.

Het arbeidshof in Luik willigt het verzoek van een man in om te genieten van de gunstiger pensioenberekening voor vrouwen. Eerder had het Gentse arbeidshof de discriminatie wel gerechtvaardigd.

DINSDAG 26 DECEMBER :

Het federaal Planbureau verwacht dat België zelfs met een invoering van de zogenaamde CO2- of energietaks, de doelstelling niet zal halen die de Rio-milieukonferentie in 1991 stelde in verband met de uitstoot van CO2.

DONDERDAG 28 DECEMBER :

Uit berekeningen van de Nationale Bank blijkt dat de Belgische frank dit jaar gemiddeld vier procent duurder werd in vergelijking met de munten van onze belangrijkste handelspartners.

Het FDF is in juni 1996 niet welkom op de viering van 150 jaar liberalisme. Dat zegt VLD-voorzitter Herman De Croo in Gazet van Antwerpen.

In het ziekenhuis van Geel overlijdt de Brit John Stamford, die in het raam van het Spartacus-proces werd beschuldigd van betrokkenheid bij een pedofielennetwerk.

VRIJDAG 29 DECEMBER :

In 1995 steeg het prijspeil met 1,46 procent. Het is van 1988 geleden dat de inflatie in België nog zo laag lag.

Vlaams welzijnsministerLuc Martens (CVP) wil de adoptiewet wijzigen. Daarmee reageert hij op VU-voorzitter Bert Anciaux die Buitenlandse Zaken en de Vlaamse overheidsdiensten beschuldigde van nalatigheid bij het toezicht op adoptie van Zaïrese kinderen. Volgens Anciaux speelt ook de organizatie Kind en Gezin een rol rond wat hij de ?adoptiemafia” noemt.

De weduwe van Mens van het Jaar Karel Van Noppen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content