MAANDAG 4 DECEMBER :

EU. De ministers van Buitenlandse Zaken stellen de konferentie over de wederopbouw van Bosnië en Kroatië uit tot begin volgend jaar.

DINSDAG 5 DECEMBER :

Luxemburg. De belangrijkste ambtenarenvakbond dient een stakingsaanzegging in die verloopt op 15 december. Die protesteert tegen de geplande hervorming van de sociale zekerheid.

Nederland. Een meerderheid in de Tweede Kamer eist toch een openbare hoorzitting over de val van de Bosnische Moslim-enclave Srebrenica, die Nederlandse VN-blauwhelmen eerder dit jaar geacht werden te beschermen. Defensieminister Joris Voorhoeve en zijn partij (VVD) verzetten zich daar tegen.

Zweden. Financieminister Goran Persson is kandidaat om volgend jaar premierIngvar Carlsson op te volgen.

Saudi-Arabië. Koning Fahd is aan de beterhand. Hij was opgenomen in het ziekenhuis wegens acute gezondheidsproblemen.

EU. De meeste lidstaten willen de Unie meer bevoegdheden geven voor het creëren van nieuwe banen. Zij vinden dat er bij de herziening van het verdrag van Maastricht een apart hoofdstuk over werkgelegenheid moet komen. Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië zijn tegen. Dit blijkt bij de voorstelling van een rapport ter voorbereiding van de intergoevernementele konferentie van volgend jaar. Het rapport zal worden besproken op de komende top in Madrid.

WOENSDAG 6 DECEMBER :

Frankrijk. Defensieminister Charles Millon zegt dat Parijs eind februari de kernproeven in de Stille Zuidzee staakt. Eerder was eind mei vooropgesteld.

Groot-Brittannië. Bij de stemming over de belastingverlaging onthoudt Labour zich. Hiermee redden de socialisten de begroting 1996.

China. Peking is bezorgd over de enorme militaire uitgaven van buurland Japan. Alleen de VS geven volgens de Chinezen nog meer uit. China verwijst naar een analoge situatie vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog.

België. De Navo zal pas eind volgend jaar beslissen welke Oosteuropese landen eventueel in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Noordatlantische verdragsorganizatie.

Israël. De rechtbank in Tel Aviv bepaalt dat het proces tegen de moordenaar van premier Yitzhak Rabin op 19 december begint.

DONDERDAG 7 DECEMBER :

VS. De etische kommissie van het Huis van Afgevaardigden beslist unaniem een jurist aan te stellen die moet onderzoeken of de Republikeinse voorzitter van het Huis, Newt Gingrich, zich niet schuldig heeft gemaakt aan onetische praktijken.

Italië. In Rome start het proces tegen oud SS-kapitein Erich Priebke voor zijn aandeel in de moord op 335 Italianen.

Zuid-Korea. Het Zuidkoreaanse leger is in verhoogde staat van paraatheid uit vrees voor een grenskonflikt met de Noordkoreanen.

VRIJDAG 8 DECEMBER :

Spanje. Het Spaanse voorzitterschap vraagt de andere EU-lidstaten niet tegen Frankrijk te stemmen bij de komende VN-resolutie over kernproeven.

ZATERDAG 9 DECEMBER :

Tsjetsjenië. Roeslan Chasboelatov trekt zich terug uit de verkiezingsstrijd. Als reden geeft hij het latente gevaar voor nieuwe gevechten op tussen de Russische troepen en de soldaten van ex-president Dzjochar Doedajev. Chasboelatov is de enige figuur die ook een zeker vertrouwen geniet bij de Tsjetsjenen.

ZONDAG 10 DECEMBER :

Noorwegen. De Britse natuurkundige Joseph Rotblat en de door hem gestichte Pugwash-groep ontvangen in Oslo de Nobelprijs voor de vrede voor hun akties tegen kernproeven.

Westelijke Jordaanoever. Het Israëlische leger verlaat volgens schema de stad Tulkarem en draagt die over aan de Palestijnse politie.

Afghanistan. Regeringsvliegtuigen bombarderen Taliban-stellingen in de buurt van Kabul. De fundamentalistische Taliban-studenten slagen er niet in de hoofdstad in te nemen.

De Palestijnse politie arriveert in Tulkarem.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content