MAANDAG 4 DECEMBER :

In Hasselt en Gent demonstreren een paar duizend regenten en student-regenten tegen de hervorming van hun opleiding en tegen de inperking van hun lesbevoegdheid. De nationale akties tegen de plannen van Vlaams minister van Onderwijs Luc Van den Bossche (SP) zijn gespreid over een week.

DINSDAG 5 DECEMBER :

De Europese kommissie zegt dat de Vlaamse regering bij de aanbesteding voor de bouw van het Vlaams parlement, buitenlandse firma’s geen eerlijke kans heeft gegeven. De kommissie overweegt de Belgische overheid voor het hof van justitie te dagen.

De korrektionele rechtbank in Hasselt geeft de bewoners van het domein Het Musschennest in Hechtel-Eksel de toelating om in hun vakantiehuis te blijven wonen. Het is de eerste uitspraak in een reeks van gelijkaardige processen.

WOENSDAG 6 DECEMBER :

Electrabel zal mee investeren in Telenet Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse regering die via de kabel telefoondiensten wil aanbieden en zo een konkurrent wordt van Belgacom. Electrabel participeert langs de gemengde kabelmaatschappijen, waarvan het de privé-partner is.

De Vlaamse regering keurt de laatste faze goed van de gelijkschakeling van de salarissen tussen kleuter- en lager onderwijs.

De voorzitters van de meerderheidspartijen bevestigen, na een ontbijt met premier Jean-Luc Dehaene (CVP) op Hertoginnedal, hun bereidheid om het regeerakkoord uit te voeren. CVP-voorzitter Johan Van Hecke had om de bijeenkomst gevraagd om de irritaties uit te praten die de jongste weken waren gerezen tussen kristen-demokraten en socialisten.

Minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) raadt tijdens de algemene vergadering van de Belgische Vereniging voor Banken de banken aan hun krachten te bundelen om een rol te kunnen blijven spelen in het Europa van de monetaire unie.

DONDERDAG 7 DECEMBER :

Het Franstalig regionaal televisiestation Télé-Bruxelles krijgt van de Franstalige gemeenschapskommissie apparatuur om zijn zendbereik uit te breiden tot 15 kilometer buiten het hoofdstedelijk gebied, dus ook tot in de Vlaamse rand rond Brussel.

De vroegere voorzitter van Super Club (video-verhuur) Maurits De Prins heeft in Dallas een eis tot schadeloosstelling van 90 miljard frank ingediend tegen Philips, dat volgens hem in ’91 op bedrieglijke wijze de kontrole over Super Club verwierf. Philips zou druk uitgeoefend hebben op de Kredietbank om De Prins een lening te weigeren. De toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van de KB Eddy Wauters, tevens bestuurder van Super Club, zou de bewering van De Prins bevestigen. Super Club was lange tijd sponsor van FC Antwerp, waarvan Wauters voorzitter is.

Vijf inspekteurs van de anti-hormonencel, en het hoofd van de Kortrijkse afdeling van het Instituut voor Veterinaire Keuring, krijgen telefonische doodsbedreigingen. Ze krijgen speciale politiebescherming.

De Brusselse gemeenteraad wil een belasting heffen van duizend frank per computerscherm bij bedrijven of zelfstandigen.

VRIJDAG 8 DECEMBER :

De regering wil de bewegingsvrijheid van vluchtelingen en asielzoekers beperken. Asielzoekers kunnen enkel nog in de onthaalcentra materiële steun krijgen in de vorm van eten en slapen. Tot nu toe konden ze terecht in elk OCMW, waar hen het bestaansminimum werd uitbetaald. Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) wil de asielprocedure versnellen en afgewezen asielzoekers drastisch het land uitwijzen.

Vlaams minister van Gezin Luc Martens (CVP) wil dat behalve het huwelijk ook alternatieve gezins- en leefvormen wettelijk geregeld worden.

ZONDAG 10 DECEMBER :

Kardinaal Godfried Danneels pleit bij de viering van 25 jaar Welzijnszorg voor een betere behandeling van illegalen en asielzoekers.

De Europese kommissie tikt het Vlaams parlement op de vingers.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content