MAANDAG 20 NOVEMBER :

VLD en PRL willen in de senaat de verlenging met één jaar van de huurwet (vorige week donderdag goedgekeurd in de kamer) amenderen. Het is de eerste keer dat de vernieuwde senaat zijn “evocatierecht” laat gelden.

Distributiegroep GIB sluit een samenwerkingsakkoord met de Franse warenhuisgroep Promodès om de inkopen gezamenlijk te doen. Promodès neemt ook een participatie van 20 procent in Bigg’s, de hypermarktketen van GIB.

In Brussel opent koning Albert II de konferentie van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling met een oproep voor speciale hulpprogramma’s voor vrouwen die in armoede leven. Hij vraagt ook dat vrouwen meer betrokken worden bij initiatieven ter bestrijding van de armoede.

Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) verklaart in Lichtpunt, het televisieprogramma van het Humanistisch Verbond, dat hij vroeger soft-drugs heeft gebruikt.

De ministers van Kultuur van de Europese Unie roepen negen steden, waaronder Brussel, uit tot kulturele hoofdstad van Europa in 2000. De andere acht, die niet allemaal tot de EU behoren, zijn : Bologna, Praag, Santiago de Compostella, Bergen, Avignon, Helsinki, Reykjavik en Krakau.

DINSDAG 21 NOVEMBER :

De Nederlandse groep Verhagen neemt voor 225 miljoen frank het failliete staalbedrijf Iemants uit Arendonk over. Daardoor kunnen 140 van de 440 werknemers aan de slag blijven.

Uit een enquête in de Artsenkrant blijkt dat één derde van de Vlaamse gynekologen in hun carrière gekonfronteerd worden met een gerechtelijke vervolging. Slechts vijf procent loopt een veroordeling op.

Vlaams minister van Media Eric Van Rompuy (CVP) noemt de rechtstreekse overheidssteun aan de pers achterhaald, omdat de meest verlieslatende kranten ondertussen allemaal in grotere persgroepen zijn opgenomen.

Op de VUB-campus nemen gerechtelijke politie en rijkswacht de zendapparatuur van “De Radio” in beslag en verzegelen de studio-apparatuur. Het Vlaams ministerie van Media weigert een zendvergunning te geven aan deze lokale radio voor Vlaamse Brusselaars.

WOENSDAG 22 NOVEMBER :

De Vlaamse regering werkt een subsidiesysteem uit om de glastuinbouw te steunen. Die lijdt onder de goedkope buitenlandse konkurrentie. Minister-president Luc Van den Brande (CVP) vraagt de federale regering de BTW op sierteelt terug te brengen van 20,5 tot 6 procent, zoals in onze buurlanden.

In Le Soir zet PS-voorzitter Philippe Busquin zich af tegen een drastische hervorming van de sociale zekerheid. Hij wil vooral een hervorming van de fiskaliteit.

Het Antwerpse schepenkollege vraagt dringend meer financiële steun van de Vlaamse regering. Vlaams parlementslid Marc Van Peel (CVP) zegt dat ze Antwerpen twee miljard frank per jaar moet geven. Anders blijven de problemen aanhouden en komt het Vlaams Blok in 2000 aan de macht, aldus Van Peel.

De CVP-jongeren verzetten zich tegen plannen van onder meer premier Jean-Luc Dehaene (CVP) om de kinderbijslagen of de fiskale aftrek voor kinderen te verminderen.

DONDERDAG 23 NOVEMBER :

De kamer keurt meerderheid tegen oppositie het federale bergrotingsontwerp voor 1996 goed.

Op 1 december verdwijnt De Nieuwe Gids, een editie van Het Volk dat vorig jaar door de Vlaamse Uitgevers Maatschappij is overgenomen. Op 1 januari verdwijnt ook het Waalse weekblad La Cité.

De Brusselse gewestregering trekt vier miljard frank uit om de financiële problemen van negen openbare ziekenhuizen te helpen oplossen.

VRIJDAG 24 NOVEMBER :

Karel Boone (54), gedelegeerd bestuurder van Corona Lotus, volgt in april 1996 Georges Jacobs op als voorziter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Binnenlandminister Johan Vande Lanotte gebruikte vroeger soft-drugs.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content