MAANDAG 16 OKTOBER :

De federale ministers van Volksgezondheid en Sociale Zaken Marcel Colla (SP) en Magda De Galan (PS) beslissen tot een uitstel van de plannen voor een beperking van het aantal zesdejaarsstudenten, dat jaarlijks mag voortstuderen voor huisarts of specialist.

Het consortium van British Telecom (BT) en de Amerikaanse telefoonmaatschappij Bell Atlantic laat in een gemeenschappelijk perscommuniqué weten dat het geen bod zal indienen voor een participatie in Belgacom. BT/Bell leek de belangrijkste kanshebber voor een overname van Belgacom.

DINSDAG 17 OKTOBER :

Minstens twintigduizend studenten uit het Franstalig secundair en hoger onderwijs betogen in Luik tegen de besparingsplannen van de Franse gemeenschapsregering in het onderwijs.

Volksunievoorzitter Bert Anciaux dient een wetsvoorstel in dat het recht op een bestaansminimum loskoppelt van een verplichte vaste woonplaats. Het kabinet van staatssekretaris voor Maatschappelijke Integratie Jan Peeters (SP) bevestigt dat er een centrale, nationale registratie van daklozen komt.

WOENSDAG 18 OKTOBER :

De Waalse gewestraad begint het nieuwe parlementaire jaar met de herverkiezing van Guy Spitaels (PS) tot voorzitter.

De werkgeversorganizatie Vlaamse Direkties voor Podiumkunsten (VDP) maakt bekend dat het de kollektieve arbeidsovereenkomst (KAO) niet meer wil verlengen bij gebrek aan middelen. Daardoor staan de nog nieuwe loonafspraken voor akteurs en teaterpersoneel op de helling.

Onder het erevoorzitterschap van de Belgische Nobelprijswinnaar voor geneeskunde Christian de Duve begint de aktie “Vrienden van de wetenschap”. Die wil het publiek en in het biezonder de jeugd bewust maken van het belang van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Over 45 jaar zal de pensioenlast voor de federale overheid bijna drie keer zo groot zijn als nu. Dat blijkt uit een onderzoek van Pensioenen.

DONDERDAG 19 OKTOBER :

Volgens de Waalse minister-president Robert Collignon (PS) moet de begroting van het Waalse gewest, ten gevolge van de herfinanciering van de Franse Gemeenschap, de komende jaren rekening houden met een struktureel tekort van tien miljard frank.

Staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels (CVP) meldt dat hij het mandaat van het Osi-team, de biezondere fraudecel binnen het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (Abos), met zes maanden verlengt. Het Osi-team leverde sinds april ’94 drie onderzoeksrapporten af met veel kritiek op de besteding van Belgisch ontwikkelingsgeld.

Tijdens het “Drugskongres 2000” in Gent zegt justitieminister Stefaan De Clerck (CVP) dat hij geen voorstander is van een metadonbehandeling voor verslaafden in de gevangenis. (zie ook p. 31.)

België heeft zijn ekonomische problemen verschoven van het niveau van de konkurrentiekracht naar dat van de werkgelegenheid. Dat beweert een studie door de Kredietbank.

VRIJDAG 20 OKTOBER :

De Vlaamse vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben kritiek op de Vlaamse begroting. Daarin halen de besparingen het volgens hen op de werkgelegenheid.

ZATERDAG 21 OKTOBER :

Het PRL-kongres verkiest Louis Michel tot nieuwe voorzitter, in opvolging van de onlangs overleden Jean Gol.

De Vietnamese film “Cyclo” wint de Gulden Spoor Prijs van het internationale filmfestival van Gent.

ZONDAG 22 OKTOBER :

Vlaams mediaminister Eric Van Rompuy (CVP) kondigt aan dat hij zijn Britse kollega zal vragen om op te treden tegen VT4. Volgens Van Rompuy overtreedt deze zender de Britse mediawetgeving.

Meer dan tweeduizend mensen betogen tegen een trajekt voor de hogesnelheidstrein (HST) ten noorden van Antwerpen.

De Franstalige studenten blijven zich verzetten tegen de hervormingsplannen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content