MAANDAG 2 OKTOBER :

Vlaams minister van Financiën Wivina Demeester (CVP) wil jonge gezinnen met kinderen een hogere rentesubsidie toekennen als ze een oude woning in de stad aankopen en opknappen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) verzet zich tegen de hogere heffing op de leegstand en op het storten van afval, die de Vlaamse regering vanaf januari ’96 invoert.

De kristalfabriek Val Saint-Lambert uit Seraing, waar 122 mensen werken, gaat in vereffening. Samen met een privé-financier wil het Waals gewest het bedrijf van eigenaar Patrick Depuydt terugkopen en het inschakelen in een toeristisch projekt.

DINSDAG 3 OKTOBER :

België telde eind september 514.000 volledig werklozen, 9.000 minder dan in augustus, maar 5.000 meer dan in september ’94. De daling doet zich enkel in Vlaanderen voor.

Volgens de gegevens van de honderd Vlaamse opvangcentra, zijn er in Vlaanderen 150.000 daklozen. De helft is jonger dan 30 jaar.

Na een onderzoek door bedrijfsrevisoren blijkt in de boekhouding van de vijf Brusselse openbare ziekenhuizen 500 miljoen frank zoek te zijn. De OCMW-ziekenhuizen in Brussel kampen met een schuld van vele miljarden, die hen door het Brussels gewest werd kwijtgescholden.

WOENSDAG 4 OKTOBER :

Bij Agfa-Gevaert in Mortsel moeten duizend banen verdwijnen. Het bedrijf wil de minister van Arbeid toelating vragen om brug-gepensioneerden niet te vervangen.

In Kessel-lo overlijdt schilder en beeldhouwer Jan Cobbaert (86). Hij werd aanvankelijk tot de impressionisten gerekend. Later ging hij abstrakt schilderen.

De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande (CVP) ontmoet in Santiago de Chileense president Eduardo Frei. Van den Brande sloot in Chili een samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en dat land.

DONDERDAG 5 OKTOBER :

De Amerikaanse hamburgerketen McDonald’s wil tegen 2000 zijn aantal restaurants in België verdubbelen.

In aanwezigheid van koning Albert II viert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) op de Heizel zijn honderdjarig bestaan. Voorzitter Georges Jacobs vraagt de ondernemers om initiatieven inzake werkgelegenheid en pleit voor het stimuleren van deeltijds werken.

VRIJDAG 6 OKTOBER :

Vlaams minister van Stedelijke Problematiek Leo Peeters (SP) stelt in De Morgen dat er in Vlaanderen 300.000 woningen in slechte staat verkeren, en dat nog eens 900.000 het met gebrekkig komfort moeten stellen. Ruim 77 procent van die woningen bevindt zich in de stad.

Sabena bestelt bij de Britse vliegtuigbouwer Avro 23 nieuwe jets ter waarde van 15 miljard frank voor dochteronderneming DAT. Het is de grootste bestelling die Sabena ooit heeft geplaatst.

De Franstalige studenten betogen tegen de besparingen die de Franse gemeenschapsregering wil doorvoeren in het onderwijs.

ZONDAG 8 OKTOBER :

In de Henegouwse gemeente Aat wordt het eerste wettelijk geldige gemeentelijk referendum gehouden. De opkomst bedraagt 50,2 procent. Driekwart van de opgekomen kiezers stemt in met de aanleg van een nieuw marktplein.

In de strafinrichting van Merksplas wordt een muiterij bedwongen.

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP) wil een tweederde meerderheid in de kamer voor de wet op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers. Op het voorontwerp, met onder meer een belangrijke rol voor een kommissie van wijzen en met een absolute zwijgplicht voor de kamerleden, is al felle kritiek gekomen. De Clerck pleit voorts voor het schrappen van de doodstraf uit ons strafrecht.

Franstalige studenten roepen op tot aktie.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content