MAANDAG 5 AUGUSTUS :

De rechtbank van Tongeren doet geen uitspraak in het kort geding rond het Fenix-project dat enkele gemeenteraadsleden aanspanden tegen het Genkse college van burgemeester en schepenen. Er is meer tijd nodig om de aanklacht te onderzoeken.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is verontwaardigd dat de Belgische regering het begrotingsconclaaf stopzette zonder beslissingen te nemen. Het VBO vreest dat het interprofessioneel overleg tussen werkgevers en vakbonden in de herfst zal lijden onder een overvolle agenda.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) tekende tussen juli ’95 en juli ’96 de droogste periode sinds 1833 op. Er viel 30 procent minder neerslag dan normaal. (zie ook p. 12.)

DINSDAG 6 AUGUSTUS :

Minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) meldt dat de premies van de Belgische medaillewinnaars op de Olympische Spelen niet als loon zullen beschouwd worden. Ze vallen daardoor onder een gunstiger fiscaal statuut.

Vetmester Theo Goossens blijft aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een spilfiguur te zijn in de moord op hormonenjager Karel Van Noppen. Goossens ontkent dat en gaat in beroep tegen de verlenging van zijn aanhouding.

Minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP) wil van 1 januari 1997 af proefbuisbevruchtingen nog enkel in erkende centra laten uitvoeren. Met die strengere reglementering wil hij een wildgroei van de praktijk vermijden.

De Bond van Europese Tijdschriftenuitgevers protesteert bij de Europese Commissie tegen het wetsvoorstel van Louis Vanvelthoven (SP) om van 1999 af tabaksreclame volledig te verbieden, ook in buitenlandse tijdschriften.

Buitenlandminister Erik Derycke (SP) wil dat België bij de verdere onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht in september zal pleiten voor een harmonisatie van het Europees fiscaal beleid.

WOENSDAG 8 AUGUSTUS :

Het Wetterse bouwbedrijf Pieters-De Gelder legt de boeken neer. De twee aandeelhouders staan geen nieuwe kapitaalsverhoging toe. Bij PDG werken 220 mensen.

BRTN-topmanBert De Graeve wil dat de overheid de BRTN extra subsidies toekent voor de komende Olympische Spelen in Sydney in 2000. De televisierechten voor dat evenement kunnen tot 200 miljoen frank oplopen.

In ’95 verbruikte de tuinbouwsecor 221 ton methylbromide, een product dat gronden ontsmet. Dat is 20 ton meer dan het jaar daarvoor. Methylbromide tast de ozonlaag aan. Landbouwminister Karel Pinxten (CVP) wil het gebruik ervan tegen 2001 gehalveerd zien.

De Brusselse BOB pakt de Luikse wapenhandelaar Francis Vanhee op. Hij bracht grote aantallen legale wapens in het criminele circuit. Hij verhandelde ook afgedankte rijkswachtpistolen.

In de gemeente Kapellen wordt geprotesteerd tegen de vestiging van een open asielcentrum voor 400 vluchtelingen. De federale regering zou het college pas in juli op de hoogte gebracht hebben.

DONDERDAG 9 AUGUSTUS :

In Marcinelle nabij Charleroi wordt de mijnramp herdacht waarbij 40 jaar geleden 263 mensen omkwamen, onder wie 136 Italiaanse immigranten.

De fiscale ontvangsten liggen dit jaar 22 miljard frank lager dan begroot. De ongunstige economische conjunctuur veroorzaakte een tekort van 18 miljard. De onroerende voorheffing bracht 4 miljard te weinig op.

Theo Goossens (foto) zou Carl De Schutter voor de moord op Karel Van Noppen betaald hebben.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content