MAANDAG 25 SEPTEMBER :

Bij de opening van het akademiejaar pleit André Oosterlinck, de nieuwe rektor van de KU Leuven, voor een verhoging van het overheidsgeld voor de universiteiten.

Louis Michel is de enige kandidaat-voorzitter van de PRL. Het kongres kiest op 21 oktober een opvolger voor de overleden Jean Gol.

De Vlaamse en Nederlandse ministers van Kultuur en Onderwijs beslissen in Breda om de vernieuwde spelling officieel in te voeren op 1 september 1997.

België geeft vijfhonderd miljoen frank aan Angola. Dat zegt premier Jean-Luc Dehaene (CVP) in Brussel op een tweedaagse ronde-tafelkonferentie over de heropbouw van Angola. (zie ook p. 126.)

Het Belgische konsulaat in Moskou weigert een visum te verlenen aan Vladimir Zjirinovski, de leider van de ultra-rechtse Russische nationalisten. Die wou in Brussel een bijeenkomst bijwonen van Europese en Russische parlementsleden.

DINSDAG 26 SEPTEMBER :

Minister van Wetenschapsbeleid Yvan Ylief (PS) wil een onderzoek naar mogelijk wanbeheer bij het Rijksarchief, na klachten van departementshoofden over rijksarchivaris Ernest Persoons.

Volgens een studie van de Vrije Universiteit Brussel tellen Vlaamse gemeenten met veel migranten minder OCMW-steuntrekkers dan gemeenten met weinig migranten.

WOENSDAG 27 SEPTEMBER :

Wegens handel met voorkennis bij de aankoop van Bekaert-aandelen in 1992, wordt het echtpaar Thierry Storme en Anne Bekaert veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijk en een boete van 2,8 miljoen frank. Het is het eerste Belgische vonnis over effektenhandel met voorkennis.

Het Vlaams parlement heft de onschendbaarheid op van Peter Vanvelthoven (SP). Hij werd eerder dit jaar veroordeeld voor belangenvermenging bij de aankoop van een stuk grond in Lommel maar ging in beroep.

DONDERDAG 28 SEPTEMBER :

Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (SP) vraagt rijkswacht en politie terughoudendheid in de medewerking aan televisiereportages.

Het Vertrouwensartsencentrum van Leuven waarschuwt voor het stijgend aantal Belgische kinderen die in het internationale porno-circuit worden misbruikt.

VRIJDAG 29 SEPTEMBER :

Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat in België 108.000 inwoners leven van de OCMW-steun in vergelijking met vorig jaar een stijging met 11 procent.

In Brussel overlijdt Leopold Flam (83). Hij was, samen met de eerder dit jaar overleden Leo Apostel, een van de belangrijkste vrijzinnige filozofen in Vlaanderen.

De Brusselse minister van Begroting Jos Chabert (CVP) stelt de begroting ’96 van het Brussels gewest voor. Op vraag van de Hoge Raad voor Financiën bespaart Brussel 6 miljard frank.

De raadkamer van Luik verwijst Alain Van der Biest (PS) en elf ex-medewerkers naar de korrektionele rechtbank wegens financiële onrechtmatigheden toen Van der Biest Waals minister van Binnenlandse Zaken was. Van der Biest wil als ex-minister voor kassatie verschijnen en gaat in beroep.

ZATERDAG 30 SEPTEMBER :

Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CVP) reist naar Chili om er een samenwerkingsakkoord te ondertekenen.

In Dendermonde moet het Sint-Blasiusziekenhuis ontruimd worden na een valse bommelding. De daders worden opgepakt. Ook Antwerpen wordt deze week geteisterd door bommeldingen.

ZONDAG 1 OKTOBER :

Het FDF kiest Olivier Maingain (37) tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Georges Clerfayt op. Maingain is een anti-Vlaamse Brusselaar.

In Brugge overlijdt monseigneur Emiel-Jozef De Smedt (85). De Smedt was van ’52 tot ’84 bisschop van Brugge. Op het tweede Vaticaans koncilie was hij een van de grote voorstanders van de vernieuwing van de kerk. En in 1968 was hij voor de splitsing van de Leuvense universiteit.

De nieuwe FDF-voorzitter Olivier Maingain.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content