VRIJDAG 9 AUGUSTUS :

Uit een vergelijking van studies van de Generale Bank en het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt het vermogen van de doorsnee Belg drie keer zo groot als dat van de doorsnee Nederlander. De Belgen sparen meer.

MAANDAG 12 AUGUSTUS :

Volgens cijfers van Initiative Media over de reclamemarkt verloren de Belgische krantenuitgevers in de eerste helft van 1996 één procent marktaandeel. Reclamemakers kiezen steeds meer voor reclame op radio en televisie en voor affiches.

De Europese Commissie keurt een eventuele samenwerking tussen het Gemeentekrediet en het Franse Crédit Local de France goed. Samen zouden ze de 22ste bank van Europa vormen. De aandeelhouders van het Gemeentekrediet spreken zich in oktober uit over de samenwerkingsplannen.

Landbouwminister Karel Pinxten (CVP) wil met een koninklijk besluit strikte erkenningsvoorwaarden opleggen aan dierentuinen. Experts menen dat alleen de Antwerpse Zoo en zijn afdeling in Planckendael aan de gestelde eisen zullen kunnen voldoen. (zie ook p. 12.)

DINSDAG 13 AUGUSTUS :

Na wekenlange droogte richt zware regenval over het hele land schade aan. De keiharde ondergrond kan op veel plaatsen de watertoevoer niet verwerken.

Het goederenverkeer in de haven van Antwerpen is in de eerste helft van dit jaar met zes procent gedaald in vergelijking met het eerste semester van 1995. De havenbestuurders hopen echter dat de vooruitgang die in juni ingezet werd, zich zal doorzetten.

WOENSDAG 14 AUGUSTUS :

Agalev daagt de ministers Marcel Colla (SP) en Wivina Demeester (CVP), beiden bevoegd voor Volksgezondheid, voor de rechter omdat er onvoldoende maatregelen worden genomen tegen ozonvervuiling. Twee carapatiënten stellen zich burgerlijke partij.

De rijkswacht voert een grootscheepse actie tegen Chinese restaurants in het hele Vlaamse land. Het onderzoek geldt mensenhandel, het tewerkstellen van illegalen en het vervalsen van paspoorten.

DONDERDAG 15 AUGUSTUS :

De Affligem Tripel van Brouwerij De Smedt uit Opwijk mag zich volgens het Amerikaanse vakblad All about Beer het beste abdijbier ter wereld noemen. Rodenbach uit Roeselare mag dezelfde titel voeren in de categorie rode of zoete bieren. De Amerikanen proefden 151 bieren uit tien landen.

De Nationale Bank verwacht in haar halfjaarlijks economisch overzicht dat het begrotingstekort dit jaar uitkomt op 3,1 procent van het bruto binnenlands product. Dat is, schrijft de bank, een gevolg van de saneringsmaatregelen en de afgenomen rentelasten en ondanks de beperkte economische groei.

VRIJDAG 16 AUGUSTUS :

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP) is er niet gelukkig mee dat de zogenaamde consensusnota over de taakverdeling tussen de politiediensten voortijdig in de pers kwam. De minister vermoedt blijkbaar dat de Gerechtelijke Politie niet tevreden met de inhoud van de nota de tekst liet lekken. Hij heeft in ieder geval een onderzoek bevolen.

Bij de zoveelste overval op een geldtransport viel vorige week één dode.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content