ZATERDAG 13 JULI :

Het Arbitragehof wijst het verzoek af van negationist Siegfried Verbeke tot vernietiging van de anti-revisionismewet. Die maakt het ontkennen van de volkerenmoord door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog strafbaar.

Tijdens de uithoudingswedstrijd voor motoren, de ?24 uren van Luik?, komen op het circuit van Francorchamps de Engelse motorrijder Lee Pullan en wedstrijdcommissaris Charles Albert na een botsing om het leven.

DINSDAG 16 JULI :

Het personeel van de gerechtelijke politie (GP) verwerpt de zogenaamde consensusnota over de taakverdeling met de rijkswacht. Volgens de GP krijgt de rijkswacht te veel bevoegdheden.

DONDERDAG 18 JULI :

De vijfde verjaardag van de onopgeloste moord op PS-topman André Cools wordt in Flémalle herdacht.

De raad van bestuur van de Stichting Europalia beslist dat er in 1997 geen Europalia Turkije komt, wegens organisatorische en praktische problemen.

VRIJDAG 19 JULI :

De tweede Bende-commissie van de Kamer zal bijgestaan worden door de Vlaamse professoren Cyrille Fijnaut en Raf Verstraeten (KUL) en de Franstalige professoren Michel Franchimont en Marc Uyttendaele (ULB).

Walter Debrock, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de VU Brussel en oud-administrateur-generaal van het ministerie van Cultuur, overlijdt op 85-jarige leeftijd in Brussel.

ZATERDAG 20 JULI :

Defensieminister Jean-Pol Poncelet (PSC) wil 10 miljard frank meer voor het leger dan de voorziene 98 miljard, wegens de dure VN-vredesmissies. Eerder ontkende hij dat Defensie over een spaarpot van 4,6 miljard frank beschikt.

In zijn toespraak aan de vooravond van de nationale feestdag toont koning Albert II zich bezorgd over het groeiende nationalisme en geweld, en het toenemende duale karakter van de samenleving.

De Kamer keurt het wetsontwerp over de onbemande camera’s goed, na hevige discussies tussen de SP en de PS over het ?vermoeden van schuld?, waarbij de eigenaar van een geflitst voertuig altijd als overtreder beschouwd wordt, tenzij hij het tegendeel bewijst.

MAANDAG 22 JULI :

Zaïre-kenner en specialist in de ontwikkelingssamenwerking Jef Van Bilsen (83) overlijdt. Zijn naam was een begrip in de koloniale geschiedenis van België.

DINSDAG 23 JULI :

Onder Spa beeft de aarde met een kracht van 3,5 op de schaal van Richter. De schok is voelbaar in Luik, Limburg, Brussel en het Duitstalig gebied, maar hij veroorzaakt geen schade.

DONDERDAG 25 JULI :

De sociale partners komen niet tot een eensluidend advies aan de regering over besparingen in de sociale zekerheid. Die zal volgens het Beheerscomité met een tekort van bijna 36 miljard frank kampen in 1997, wat de vakbonden betwisten.

De Vlaamse regering keurt het Ruimtelijk Structuurplan goed. Dat geeft richtlijnen voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen de komende tien jaar. Het behoud van open ruimte is een belangrijk streefdoel.

VRIJDAG 26 JULI :

Het Algerijns Islamitisch Heilsfront (FIS) stelt België verantwoordelijk voor de dood van FIS-lid Said Ben Othmane, die als uitgewezen asielzoeker in Algerije vermoord werd.

De Europese Commissie wil dat de Vlaamse regering binnen de veertig dagen de bepaling schrapt dat minstens 51 procent van de VTM-aandelen in handen van Nederlandstalige kranten en weekbladen moet zijn.

Mia De Vits (ABVV) : het pessimisme over het tekort in de sociale zekerheid is overtrokken.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content