MAANDAG 11 SEPTEMBER :

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) schat het aantal vervuilde plaatsen in Vlaanderen op negenduizend. Tweeduizend daarvan bracht Ovam al in kaart.

Voor haar rol in “O’Neill” krijgt de Vlaamse aktrice Ilse Uitterlinden de Nederlandse Theo d’Or-prijs. De Louis d’Or gaat naar de Vlaamse akteur Warre Borgmans voor zijn vertolking in “Rijkemanshuis”. Deze jaarlijkse toneelprijzen gelden als de meest eervolle onderscheiding voor akteurs.

De rechtbank van koophandel van Tongeren verklaart de zetelfabrikant Velda failliet. Daardoor vallen 412 werknemers zonder baan. De arbeiders signaleren dat zich op een privéterrein achter de fabriek een gifstort bevindt.

WOENSDAG 13 SEPTEMBER :

De raad van bestuur van de Vlaamse Scheepsbouwmaatschappij (VSM) beslist om de algemene vergadering voor te stellen in vereffening te gaan. Daarmee lijkt de Vlaamse middelgrote scheepsbouw ten dode opgeschreven en dreigen bijna 600 mensen hun baan te verliezen.

In een door het direktiekomitee besproken maar volgens woordvoerder Guido Ardeel nog niet goedgekeurd plan staat dat de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) alleen nog investeert in de zes spoorlijnen die deel uitmaken van internationale verbindingen en/of het toekomstige net voor de hogesnelheidstrein (HST) en in een dozijn intercity-lijnen. Volgens het plan zouden de komende twee à drie jaar tweeduizend banen afvloeien. Verkeersminister Michel Daerden (PS) eist dat de NMBS 2,5 miljard frank bespaart. (zie ook p. 12)

Vlaams minister van Ekonomie en Media Eric van Rompuy (CVP) blijft bij het monopolie van VTM op reklame op televisie. De Europese kommissie beschouwt dat monopolie strijdig met het vrij verkeer van diensten in de Europese Unie. Volgens Van Rompuy belemmert het monopolie de uitzendingen van buitenlandse zenders niet. De minister beschouwt VT4 als een Vlaamse zender.

De Waalse vervoersmaatschappij SRWT gunde op onregelmatige wijze een aankoopkontrakt voor 307 autobussen aan de Waals-Franse kombinatie EMI/Renault. Dat oordeelt het Europees gerechtshof in Luxemburg. Daar probeert de Vlaamse bussenbouwer Van Hool de vernietiging van het bussenkontrakt af te dwingen.

DONDERDAG 14 SEPTEMBER :

Diverse kringen weerleggen de geruchten dat Leo Delcroix (CVP) ten laatste op 1 januari zijn partijgenoot Theo Kelchtermans vervangt als Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling. De naam van Kelchtermans valt als opvolger van de Limburgse goeverneur Harry Vandermeulen, die met pensioen gaat.

VRIJDAG 15 SEPTEMBER :

De regering trekt 110 miljoen frank uit voor noodhulp aan vluchtelingen in Ruanda en ex-Joegoslavië.

ZATERDAG 16 SEPTEMBER :

Op de consensus-konferentie over de vermageringsproblematiek diskussiëren artsen en diëtisten over de zin en onzin van afslankingsmiddelen. De organizerende vereniging Familie en Kultuur zal de aanbevelingen van de konferentie overhandigen aan minister van Volksgezondheid Marcel Colla (SP). Die bereidt twee wetsontwerpen voor om het gebruik van vermageringsmiddelen te reglementeren. (zie ook p. 124)

ZONDAG 17 SEPTEMBER :

Een hersenbloeding treft PRL-voorzitter Jean Gol.

MAANDAG 18 SEPTEMBER :

Voormalig minister van Defensie Melchior Wathelet (PSC) legt de eed af als rechter bij het Europees hof van justitie in Luxemburg. Een aantal advokaten protesteerde met een petitie tegen de benoeming omdat Wathelet niet beschikt over de “notoire bevoegdheid” voor deze funktie.

Volgens het jongste onderzoek van de Wereldbank behoort België tot de rijkste twintig landen van de wereld.

Jean Gol op de Waalse Feesten.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content