Tolvrije Liefkenshoek verzacht fileleed

LIEFKENSHOEKTUNNEL Waarom sprak Crevits een studie tegen? © WIM HENDRIX / PHOTONEWS
Jochen Vandenbergh
Jochen Vandenbergh is freelance journalist en volgt al tien jaar het Oosterweeldossier op.

‘Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel ontlast de Kennedytunnel’, zegt een rapport van het Vlaams Verkeerscentrum. Minister Hilde Crevits beweerde lange tijd anders.

Op 16 december 2012 deed de Vlaamse regering een laatste afbetaling voor de Liefkenshoektunnel, de enige tolweg van het land, aan de Antwerpse investeerders. Sindsdien klinkt de roep om een tolvrije Liefkenshoektunnel almaar luider. Voorstanders menen dat dit, in afwachting van een duurzame mobiliteitsoplossing, het fileleed op de Antwerpse Ring zal verminderen. Maar de Vlaamse regering wil niet weten van een tolvrije Liefkenshoektunnel. Vlaams Mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) beweerde zelfs dat studies van het Vlaamse Verkeerscentrum (VVC) aantonen dat een tolvrije Liefkenshoek weinig effect heeft op de filemisère op de Ring. Nu blijkt dat het bewuste studiewerk net het tegendeel aantoont. ‘Het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel ontlast de Kennedytunnel’, is de eerste zin van de samenvatting van het rapport. ‘In daluren leidt dit tot minder incidenten op de zuidelijke Ring en in de ochtendspits verminderen ook de voertuigverliesuren (files dus, nvdr.).’ Verderop in de tekst lezen we ook nog: ‘De verkeersbaten concentreren zich niet uitsluitend op de file in de Kennedytunnel.’ Het VVC berekende bovendien dat de verkeersbaten tot viermaal groter zijn dan de inkomsten uit de tolheffing. ‘De tolinkomsten zijn een luttele fractie van de economische schade die de tol aanricht’, reageert Paul Schietekat van het actiecomité Liefkenshoek Tolvrij. ‘Maar de Vlaamse regering houdt koppig vast aan de tol om de noodzaak van haar eigen BAM-tracé aan te tonen. Schaf de tol af en het hele Antwerpse mobiliteitsprobleem is grotendeels opgelost.’

De actiegroep staat niet alleen met die analyse. Ook havenbonzen als Fernand Huts (Katoennatie) en Christian Leysen (Ahlers) zijn overtuigd van het effect van een tolvrije Liefkenshoek. Politiek vinden ze steun bij Groen, PVDA+, LDD en Vlaams Belang. ‘Dit rapport bevestigt wat wij al jaren vragen’, reageert Dirk Peeters, Vlaams Parlementslid voor Groen. ‘Maar onze voorstellen voor een proefperiode met een tolvrije Liefkenshoektunnel worden telkens afgeketst. Bovendien toont een ander rapport aan dat een tolvrije Liefkenshoektunnel in de ochtendspits 30 procent van het zware vrachtverkeer kan wegtrekken van de Ring plus 25 procent van de lichte vrachtvoertuigen.’

Vorige week keurde de gemeenteraad van Beveren unaniem een motie goed waarbij aan de Vlaamse regering wordt gevraagd om de tol aan de Liefkenshoektunnel af te schaffen voor een proefperiode van minstens zes maanden. Het kabinet van Crevits werd per mail meermaals om een reactie gevraagd, maar een antwoord kwam er niet.

Opmerkelijk: de studie van het VVC was klaar in maart 2010, bijna drie jaar geleden. Al die tijd beweerde de minister echter dat een tolvrije Liefkenshoektunnel weinig effect zou realiseren op de Ring. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Jochen Vandenbergh

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content