Hubert van Humbeeck
Hubert van Humbeeck Commentator bij Knack

Of ze dat willen of niet, het terrorisme verplicht de Europese landen om samen te werken.

Al snel na de aanslagen in Parijs zorgde François Hollande voor een kleine surprise van de chef. Omdat hij meteen stoer het woord ‘oorlog’ in de mond nam, werd verwacht dat Frankrijk voor steun van de bondgenoten een beroep zou doen op het beruchte artikel 5 van het NAVO-handvest. Dat zegt dat een aanval op één lidstaat betekent dat de hele alliantie onder vuur ligt. Hollande koos echter voor het vergelijkbare artikel 42.7 uit het Verdrag van de Europese Unie, dat ook in wederzijdse bijstand van de lidstaten voorziet.

Sven Biscop meent dat Hollande daarmee de juiste keuze maakte. Biscop is als directeur verbonden aan de Belgische denktank Egmont. Terwijl de NAVO eerder in termen van traditionele militaire actie denkt, kan het Europese artikel meer worden gericht op wat volgens de omstandigheden nodig is. Dat is volgens Biscop niet meteen een uitbreiding van de Europese militaire operaties in Syrië en Irak. Hij vindt dat landen in de regio die normaal gesproken onze bondgenoten zijn eerst maar moeten stoppen met groepen zoals Islamitische Staat (IS) recht te houden.

Frankrijks beroep op het Europese verdrag verplicht de lidstaten om eindelijk beter samen te werken op het vlak van veiligheid en het verzamelen van informatie. Daar waren ze voor 13 november niet allemaal voor te vinden. Het betekent ook dat er wordt gewerkt aan mechanismen om speciale politieoperaties op elkaar af te stemmen en aan een veel efficiëntere grensbewaking. In het verlengde daarvan kan Europa een strategie ontwikkelen voor de opbouw van een leefbaarder Midden-Oosten, nadat IS is verslagen. Te beginnen met een diplomatiek offensief om alle partijen op het terrein tegen de extremisten in het geweer te brengen.

Sven Biscop gelooft dat dit zo’n moment is waarop de Europese Unie kan laten zien dat ze meer is dan een grote markt, dat ze ook een gemeenschap van landen is die door lotsbestemming verplicht zijn om samen te handelen. Ook de Franse politicoloog Dominique Moïsi vindt dat Europa met een gezamenlijke strijd tegen de terreur misschien noodgedwongen weer een project heeft waar de burgers helemaal achter kunnen staan. Dat vraagt planning en organisatie en het is natuurlijk gemakkelijker om de schuld van Parijs naar Brussel en terug te schuiven. Maar het levert op termijn zeker meer winst op voor de mensen. Want zoals iedereen nu de hele tijd zegt, is dat toch waar het om gaat.

Hubert van Humbeeck

Dit is zo’n moment waarop de Europese Unie kan laten zien dat ze meer is dan een grote markt.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content