XAVIER DE DONNEA

Over enkele weken kunnen de Franstaligen in de rand de Franstalige Brusselse Télé-Bruxelles ontvangen. De lokale zender besliste om de apparatuur in die zin aan te passen.

Met een investering van bijna 12 miljoen frank wil Télé-Bruxelles in de Vlaamse rand op het scherm. Wie de Franstalige zender buiten de negentien gemeenten wil ontvangen, moet wel over een binnenhuisantenne beschikken. Het kollege van de Franse gemeenschapskommissie in Brussel (Cocof) zette het licht op groen. De Brusselse ministers Hervé Hasquin (PRL), Didier Gosuin (FDF) en de Brusselse burgemeester François-Xavier de Donnéa (PRL) gaven daarbij enige toelichting.

Volgens hen past deze beslissing in een strategie om de Franstaligen in de Vlaamse rand “uit hun sociaal en kultureel isolement te halen”. Eerder besliste het Cocof-kollege tot de oprichting van een overlegraad tussen de Brusselse Franstaligen en de Franstaligen uit de rand. Kollegevoorzitter Hervé Hasquin over Télé-Bruxelles : “Het is toch onvoorstelbaar dat men op het einde van de twintigste eeuw technieken moet gebruiken zoals het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog om de 120.000 sociologische Brusselaars in de randgemeenten te voorzien van de programma’s van Télé-Bruxelles. ” Volgens Hasquin schendt de Vlaamse regering de burgerrechten van de Franstaligen door Télé-Bruxelles niet op de kabel toe te laten.

De voorzitter van Télé-Bruxelles, de Donnea, wil een einde maken aan “een middeleeuwse opvatting over informatieverspreiding. ” Hij vindt de uitbreiding van het zendbereik een logisch gevolg van de “evidente osmose tussen Brussel en de rand. ” Télé-Bruxelles zal alvast in een eerste faze geen informatie uit de rand verspreiden. De Donnea hoopt dat ook de Nederlandstalige zender TV-Brussel in de rand uitzendt. “Ik zie niet in waarom mensen in Grimbergen of Groot-Bijgaarden niet mogen weten wat er in Brussel gebeurt. “

Burgemeester de Donnea liet een afspraak om Knack hierover te woord te staan enkele keren uitstellen. Franstaligen met een televisie-antenne kunnen hem straks wel aan het woord horen.

ETIENNE VAN VAERENBERGH

De Franstaligen beseffen niet dat hun provokaties zich tegen hen zullen keren, zegt Vlaams parlementslid Etienne Van Vaerenbergh (VU). Hij pleit voor de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

“De Franstaligen klagen altijd over geldgebrek en doen graag een beroep op de solidariteit van alle Belgen voor de hoofdstad. Ze kunnen hun eigen onderwijs niet betalen en sinds jaar en dag is het Brusselse huishouden niet ordentelijk geordend. Brussel kan niet eens waarborgen dat wie daar in een ziekenhuis terecht komt, ook in het Nederlands wordt aangesproken. Of dat bij de brandweer de verdeling tussen Nederlandstaligen en Franstaligen wordt gerespekteerd. Het klopt dat de VU al jaren een staatssekretaris in Brussel heeft. Maar het gaat om een dagelijkse strijd voor zelfrespekt en om een ongelijke strijd.

Voor Télé-Bruxelles vinden ze wel geld. Ze zijn meer bezorgd om de niet-onderhorigen dan om de mensen in Brussel. De enige verklaring daarvoor ligt in de niet-splitsing van het gerechtelijk en kiesarrondissement : de Franstalige Brusselaars blijven in Vlaams-Brabant stemmen halen.

Tegen Télé-Bruxelles valt weinig te ondernemen en de zender zal ook weinig politieke invloed hebben. Niemand schaft zich daarvoor een antenne aan. Het is bijgevolg een symbolische daad, provocerend zoals het overleg tussen de Franstaligen in de rand en de Franstalige gemeenschapskommissie. De Franstaligen vinden dat iedereen die tot de Franstalige gemeenschap behoort, door hen moet worden geholpen. De Vlamingen vinden dat wie op het Vlaams grondgebied woont, tot de Vlaamse gemeenschap behoort. Gevolg ? De Franstaligen in Vlaanderen worden twee keer bediend.

Dit verzuurt de relaties tussen de gemeenschappen, maar misschien willen de Franstaligen wel niet weten van dit samenlevingsmodel. Ze willen zeker niet beseffen dat als het zo doorgaat, het geduld van zelfs de meest gematigde Vlaming op is. Wat winnen zij er nu bij om ons op onze tenen te trappen en toch altijd om meer geld te vragen ? Ze kunnen niet uit twee ruiven blijven eten. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content