“Hoe erg we dat ook vinden, we zijn verplicht om op1 november de Internettarieven in de daluren van 35 naar45 frank te brengen. De OESO-studie die vorige week bekend werd en ons als duur bestempelde, verandert daar niets aan.” Dat zegt Piet Van Speybroeck, woordvoerder van Belgacom.

Piet Van Speybroeck

“Iedereen spreekt over een verhoging van de tarieven, maar dat klopt niet helemaal. Het gaat om de opheffing van de voorlopige reductie op de communicatiekosten. Belgacom voerde in maart 1998 die lagere tarieven in omdat we voelden dat er een felle druk was van de Internetsurfers. Die eindgebruikers staan voor ons centraal. Een tweede reden was dat we toen de quasi-zekerheid hadden dat er een Special Internet Interconnect Termination Tariff (SIT) zou komen, dat een billijker verdeling van de inkomsten tussen Belgacom en de operatoren, tussenpersonen tussen het netwerk en de surfers, mogelijk zou maken. Van de 35 frank per uur die de Internaut nu betaalt, gaat er 7 frank naar Belgacom en de rest gaat naar de operatoren. Omdat driekwart van het surfen in de daluren plaatsvindt, is dat voor ons sterk verlieslatend. Want met die 7 frank moet Belgacom de lijnen onderhouden en investeren in uitbreiding en vernieuwing. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om voor elke dienst die we aanbieden, de echte kosten aan te rekenen. De winsten die we maken met andere diensten kunnen dus niet worden overgeheveld naar een andere activiteit zoals Internet.

Daarom hebben we al verschillende keren voorgesteld om met de operatoren en de providers een nieuwe verdeling af te spreken en om niet-geografische nummers in te voeren, waardoor surfen tijdens de daluren maar 32,5 frank per uur kost.

Daarop stapten zes operatoren naar de rechtbank, die ons voorlopig verbood dat verlaagde tarief toe te passen omwille van mogelijke concurrentievervalsing. De Raad voor Mededinging moet zich daarover nog uitspreken, maar daarop kunnen we niet wachten.

Het OESO-rapport zullen we bestuderen. Uit die studie zou blijken dat we voor het surfen in daluren het duurste land van West-Europa zijn. We kunnen wel al zeggen dat het rapport nog geen rekening houdt met het gratis abonnement dat we nu aanbieden. Dan wordt het plaatje al anders. Wat de communicatiekosten betreft, daar hopen we in de toekomst 32,5 frank te kunnen voorstellen.

Wij willen een oplossing die voor iedereen gunstig is: voor Belgacom, voor providers en operatoren, maar vooral voor de eindgebruikers. Maar dan moet iedereen meewerken.”

Peter Van Roste

“Het spreekt vanzelf dat ISPA, de Belgische vereniging van Internet Service Providers, de aangekondigde stijging van de tarieven betreurt. Bovendien kloppen de argumenten van Belgacom helemaal niet.” Dat zegt Peter Van Roste (UU-net), woordvoerder van ISPA, die pleit voor een vrije markt.

“ISPA heeft enige tijd geleden via de pers vernomen dat Belgacom de tarieven voor een verbinding met een inbelpunt van een Internet Service Provider (ISP) opnieuw gaat verhogen: met 28,5 procent om precies te zijn. Samen met onze vierhonderdduizend klanten betreuren we dat en we zullen alles doen om een concurrerende markt en dus het belang van de gebruikers te vrijwaren.

Belgacom wijt die extreme stijging aan ‘dwingende economische redenen’. ISPA merkt op dat volgens een recente OESO-studie België het land is met de duurste Internettoegang.

ISPA is ervan overtuigd dat deze evolutie de ontluikende elektronische handel op het Internet een zeer zware klap zal toebrengen. ISP’s hebben zich steeds ingezet om de toegangsdrempel tot Internet te verlagen. Dit leidde onder meer tot het aanbod van gratis Internet en meer werkgelegenheid.

Belgacom beweert ook dat de Interconnectietarieven in België veel te hoog zijn. Interconnectiebetalingen zijn de bedragen die door Belgacom worden betaald aan een andere telecomoperator die ook een deel van de infrastructuur levert om de verbinding tot stand te brengen. Deze bedragen vormen slechts een deel van wat de klant uiteindelijk aan Belgacom betaalt. Dat argument klopt niet: volgens het vierde rapport van de Europese Commissie over de Europese Telecommunicatiemarkt hoort België bij de Europese lidstaten die de laagste interconnectietarieven hebben.

Het is duidelijk dat deze evolutie eens te meer de behoefte aan een reëel geliberaliseerde markt illustreert. In een concurrerende omgeving zou Belgacom niet kunnen overgaan tot een dergelijke hoge prijsstijging. Het bewijs wordt trouwens geleverd op gebied van de mobilofonie waar prijsdalingen door concurrentie wel mogelijk zijn.

In tegenstelling tot wat Belgacom verklaart, heeft ISPA herhaaldelijk de wil getoond om dit probleem samen met Belgacom te bespreken en om in het belang van onze klanten een oplossing te bereiken.

Het doorvoeren van deze prijsstijging stuurt België in de tegenovergestelde richting dan de weg die onze buurlanden inslaan. Dat dit op korte termijn opnieuw tot een moeilijk te overbruggen achterstand zal leiden, is duidelijk.”

Opgetekend door Misjoe Verleyen

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content